Thứ hai, 25/09/2023
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Bãi Dòng, Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Mỹ Hưng, Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Cát Ngòi
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Mộc Hoàn
 
Năm sinh : 1972
Địa chỉ : Du Học Pháp
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Xóm Bướm, xã Tiên Kiên,Lâm Thao, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Sapa, Thị trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
Năm sinh : 1941
Thụ phong : 1980
Địa chỉ : Nhà thờ Thượng Lộc, xã Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Việt Hải, xã Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
 
Năm sinh : 1960
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Đồng Lú
Năm sinh : 1945
Thụ phong : 1986
Địa chỉ : Nhà thờ Đồng Đam, xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nt Mậu Đông, xã Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Du học Pháp
Năm sinh : 1947
Thụ phong : 1980
Địa chỉ : Nhà thờ Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
 
Năm sinh : 1964
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Nghĩa Lộ, p. Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái
 
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Năm sinh : 1946
Thụ phong : 1981
Địa chỉ : Nhà thờ Tuyên Quang, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
 
Năm sinh : 1965
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Năm sinh : 1936
Thụ phong : 1964
Địa chỉ : Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Trung Minh
Năm sinh : 1972
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Nỗ Lực, Thuỵ Vân, Tp Việt Trì, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Lâm, Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
Năm sinh : 1956
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Giàng La Pán
 
Năm sinh : 1960
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Mộ Xuân, x. Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Giàng La Pán
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1966
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1978
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Lương Sơn
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Đồn Vàng, thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Lâm, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Du học Mỹ
Năm sinh : 1977
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Vân Thê
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội
 
Năm sinh : 1966
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
Năm sinh : 1952
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
 
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Năm sinh : 1972
Thụ phong : 2013
Địa chỉ : Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại : (020) 382-1912
 
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Dị Nậu, thôn Dị, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
Năm sinh : 1939
Thụ phong : 1973
Địa chỉ : Nhà thờ Thổ Khối
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên,Yên Bái
Năm sinh : 1941
Thụ phong : 1980
Địa chỉ : Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
 
Năm sinh : 1955
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Năm sinh : 1961
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Thủy Trạm, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1976
Thụ phong : 2013
Địa chỉ : Nhà thờ Giàng La Pán
Bổn mạng : 29/09
Năm sinh : 1973
Địa chỉ : Nhà thờ Mông Sơn, xã Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
 
Năm sinh : 1977
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Sapa, Tt Sapa, Lào Cai
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2008
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Nghĩa, Thạch Thất
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Năm sinh : 1941
Thụ phong : 1973
Địa chỉ : Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Chưa có ảnh
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai
 
Năm sinh : 1956
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Lang Thíp, xã Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Bình, xã Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1976
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Phù Lao, xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Điện thoại : (0210) 387-8375
 
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Vân Đồn
Năm sinh : 1976
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Ba Vì, Hà Nội
 
Năm sinh : 1944
Thụ phong : 1993
Địa chỉ : Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Năm sinh : 1946
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Ro Lục, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Năm sinh : 1945
Thụ phong : 1981
Địa chỉ : Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 14/02/2006
Địa chỉ : TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Sông Chảy, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1937
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Hàm Yên
 
Năm sinh : 1979
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Năm sinh : 1954
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Phi Đình, xã Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Yên Bái
Năm sinh : 1972
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Trại Vàng, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội
 
Năm sinh : 1964
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Sơn Tây, số 70 Lê Lợi - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội
Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót 8.12.2015
GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Lễ Tạ Ơn Của Hai Cha Mới Tại Sapa Ngày 20/8/2023
Cùng với niềm vui của toàn giáo phận Hưng Hoá nhân dịp lễ truyền chức linh mục cho 18 thầy phó tế ngày 17/8/2023 vừa qua, người H’mông công giáo rất tự hào vì có thêm 3 người con trong cộng đồng của mình được tuyển chọn.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.sapachurch.org!
log