Thứ ba, 16/04/2024
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Bãi Dòng, Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Mỹ Hưng, Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Cát Ngòi
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Mộc Hoàn
 
Năm sinh : 1972
Địa chỉ : Du Học Pháp
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Xóm Bướm, xã Tiên Kiên,Lâm Thao, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Sapa, Thị trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
Năm sinh : 1941
Thụ phong : 1980
Địa chỉ : Nhà thờ Thượng Lộc, xã Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Việt Hải, xã Việt Tiến, Bảo Yên, Lào Cai
 
Năm sinh : 1960
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Đồng Lú
Năm sinh : 1945
Thụ phong : 1986
Địa chỉ : Nhà thờ Đồng Đam, xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nt Mậu Đông, xã Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Du học Pháp
Năm sinh : 1947
Thụ phong : 1980
Địa chỉ : Nhà thờ Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
 
Năm sinh : 1964
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Nghĩa Lộ, p. Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái
 
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
Năm sinh : 1946
Thụ phong : 1981
Địa chỉ : Nhà thờ Tuyên Quang, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
 
Năm sinh : 1965
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Năm sinh : 1936
Thụ phong : 1964
Địa chỉ : Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Trung Minh
Năm sinh : 1972
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Nỗ Lực, Thuỵ Vân, Tp Việt Trì, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Lâm, Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
Năm sinh : 1956
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Giàng La Pán
 
Năm sinh : 1960
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Mộ Xuân, x. Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Giàng La Pán
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1966
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1978
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Lương Sơn
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Đồn Vàng, thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Lâm, xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Du học Mỹ
Năm sinh : 1977
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Vân Thê
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Tình Lam, xã Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội
 
Năm sinh : 1966
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
Năm sinh : 1952
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
 
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Năm sinh : 1972
Thụ phong : 2013
Địa chỉ : Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại : (020) 382-1912
 
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Dị Nậu, thôn Dị, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội
Năm sinh : 1939
Thụ phong : 1973
Địa chỉ : Nhà thờ Thổ Khối
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên,Yên Bái
Năm sinh : 1941
Thụ phong : 1980
Địa chỉ : Nhà thờ Phượng Bãi, phường Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội
 
Năm sinh : 1955
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái
Năm sinh : 1961
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Thủy Trạm, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1976
Thụ phong : 2013
Địa chỉ : Nhà thờ Giàng La Pán
Bổn mạng : 29/09
Năm sinh : 1973
Địa chỉ : Nhà thờ Mông Sơn, xã Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
 
Năm sinh : 1977
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Sapa, Tt Sapa, Lào Cai
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2008
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Nghĩa, Thạch Thất
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Năm sinh : 1941
Thụ phong : 1973
Địa chỉ : Nhà thờ Bạch Quê, xã Phúc Lai, Đoan Hùng, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1974
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
Chưa có ảnh
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai
 
Năm sinh : 1956
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Lang Thíp, xã Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Bình, xã Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1976
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Phù Lao, xã Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
Điện thoại : (0210) 387-8375
 
Năm sinh : 1967
Thụ phong : 2004
Địa chỉ : Nhà thờ Vân Đồn
Năm sinh : 1976
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Ba Vì, Hà Nội
 
Năm sinh : 1944
Thụ phong : 1993
Địa chỉ : Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Năm sinh : 1946
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
 
Năm sinh : 1970
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Ro Lục, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
Năm sinh : 1945
Thụ phong : 1981
Địa chỉ : Nhà thờ Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 14/02/2006
Địa chỉ : TT. Mục Vụ, xã Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Sông Chảy, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1937
Thụ phong : 1995
Địa chỉ : Nhà thờ Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
Năm sinh : 1973
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Hàm Yên
 
Năm sinh : 1979
Thụ phong : 2012
Địa chỉ : Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Năm sinh : 1954
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Phi Đình, xã Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ
 
Năm sinh : 1968
Thụ phong : 2005
Địa chỉ : Nhà thờ Yên Bái, phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Yên Bái
Năm sinh : 1972
Thụ phong : 2007
Địa chỉ : Nhà thờ Trại Vàng, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội
 
Năm sinh : 1964
Thụ phong : 2006
Địa chỉ : Nhà thờ Gia Thanh, xã Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ
Năm sinh : 1969
Thụ phong : 2002
Địa chỉ : Nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
 
Năm sinh : 1971
Thụ phong : 2009
Địa chỉ : Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Chưa có ảnh
Năm sinh : 1975
Thụ phong : 2014
Địa chỉ : Nhà thờ Sơn Tây, số 70 Lê Lợi - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội
Video Giáo Xứ Sapa Đón Đức Khâm Sứ Toà Thánh - Ngày 18.02.2024
GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Chuẩn xứ Sử Pán - Sapa ngày Chầu Lượt lần đầu tiên
Chuẩn xứ Sử Pán - Sapa ngày Chầu Lượt lần đầu tiên
Trong tâm tình háo hức đợi chờ ngày được làm một việc mà bấy lâu mình toàn "đi ké" người ta, thì hôm nay, ngày 07.04.2024, Chúa Nhật II Phục sinh - Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, Chuẩn xứ Sử pán - Sapa đã có được ngày hồng ân đặc biệt này, ngày Chầu Lượt thay mặt giáo phận.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.sapachurch.org!
log