Thứ ba, 07/12/2021

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ

Cập nhật lúc 21:37 03/10/2012

 <img src="/mfiles/old-images/HinhAnh/LMHH-2007.JPG" border="0" width="224" height="168" style="border: 0;" />

TT

QUÝ DANH

SINH

TPLM

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

1

ĐGM Gioan Maria Vũ Tất

1944

1993

Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

(04) 338-32-453

2

Phaolô Nguyễn Quốc Anh

1973

2007

Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

(04) 338-32-453

3

Giuse Cấn Xuân Bằng

1975

2009

NT Nghĩa Lộ, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái

(029) 387-2323

4

Giuse Nguyễn Ngọc Bích

1972

2009

NT Trù Mật, xã Văn Lung, Tx Phú Thọ, Phú Thọ

(0210) 321-2044

5

Phêrô Phạm Thanh Bình

1971

2006

NT Sa-pa, TT Sa-pa, Sa-Pa, Lào Cai

(020) 387-3014

6

Vinh sơn Ng Công Chính CM

1974

2006

NT Đại Phác, xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái

(029) 629-2694

7

Phêrô Nguyễn Tiến Cử

1941

1980

NT Thượng Lộc, xã Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

(0210) 368-6719

8

Giuse Nguyễn Kim Cương OP

1969

2005

NT Yên Hợp, xã Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái

9

Giuse Nguyễn Văn Cường

1975

2009

NT Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai

(020)382-1912

10

Giuse Nguyễn Đình Dậu

1945

1986

NT Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái

11

Giu se Nguyễn Trọng Dưỡng

1969

2006

NT Xóm Bướm, xã Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ

12

Phanxicô Xaviê Đỗ Đình Đạt

1960

1995

NT Thủy Trạm, xã Sơn Thủy, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

13

Phêrô Nguyễn Đình Đền

1973

2007

NT Mỹ Hưng, xã Hưng Khánh, Trấn Yên, Yên Bái

(029) 350-7782

14

Giuse Nguyễn Văn Đỉnh

1947

1980

NT Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội

15

Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh

1973

2005

Du học Pháp

16

Giuse Cấn Công Định

1964

2002

NT Xuân Dương, xã Xuân Lộc, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

(021) 036-88196

17

Phêrô Nguyễn Văn Giang OP

1974

2009

NT Mậu Đông, xã Mậu Đông, Văn Yên, Yên Bái

18

Giuse Nguyễn Văn Hạnh

1965

2006

NT Phượng Vĩ, xã Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ

19

Giuse Nguyễn Thái Hà

1946

1981

NT Tuyên Quang, P Minh Xuân, Tuyên Quang, Tuyên Quang

(027) 382-1976

20

Piô Ngô Phúc Hậu

1936

1964

Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

(04) 338-32-453

21

Giuse Nguyễn Viết Hiệp

1972

2007

NT Nỗ Lực, Thuỵ Vân, Tp Việt Trì, Phú Thọ

(0210) 384-8092

22

Giuse Vũ Quốc Hội CM

1956

2002

NT An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái

(029) 629-2694

23

Micae Lê Văn Hồng

1960

2002

NT Nghĩa Lộ, P Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái

(029) 387-2323

24

Giuse Nguyễn Kim Hoàng

1969

2002

NT Phú Lâm, Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang

25

Mát-thêu Phan Thanh Hoàng MF

1970

2009

NT Dị Nậu, thôn Dị, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội

(04)33 592 416

26

Gioan Kim Đinh Văn Hợp

1968

2004

NT Tân Quang, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang

(0219) 382-7626

27

Giuse Nguyễn Tri Hùng CM

1968

2004

NT An Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái

(029) 629-2694

28

Phêrô Lê Quốc Hưng

1966

2006

Du học Pháp

29

Phêrô Phan Kim Huấn

1967

2004

NT Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ

(0210) 388-7038

30

Giuse Nguyễn Gia Huấn

1970

2006

NT Cần Kiệm, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

(04) 336 849 66

31

Giuse Nguyễn Đức Khoái

1970

2007

NT Đồn Vàng, thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, phú Thọ

32

Giuse Chu Văn Khương

1967

2004

NT Làng Lang, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ

(0210) 377-5087

33

Phaolô Lưu Ngọc Lâm

1969

2002

NT Tạ Xá, xã Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

34

Giuse Đặng Văn Mạnh

1968

2006

NT Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

(04) 336-72-490

35

Giuse Lê Ngọc Nghi

1966

2004

NT Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

(0210) 387-8223

36

Gioan Đặng Văn Nghĩa

1952

1995

NT Bách Lộc, xã Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội

(04) 336 -41-393

37

Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn

1973

2009

NT Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội

(04)33 644 857

38

Antôn Nguyễn Gia Nhang

1939

1973

NT Phù Lao, xã Sơn Thuỷ, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

(0210) 387-8375

39

Gioan B. Nguyễn Văn Nhàn

1970

2004

NT Chiêu Ứng, xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ

(0210) 388-6125

40

Giuse Nguyễn Văn Ninh

1971

2009

NT An Bình, xã Quy Mông, Trấn Yên,Yên Bái

41

Antôn Dương Phú Oanh

1941

1980

NT Phượng Bãi, F. Biên Giang, Q. Hà Đông, Hà Nội

42

Giuse Kiều Oanh

1955

2006

NT Yên Khoái, xã Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội

(04) 338-65-747

43

Phêrô Trần Văn Phúc MF

1961

2006

NT Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ

(0210) 387-8223

43

Micae Nguyễn Tiến Quang

1973

2005

NT Mông Sơn, xã Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái

(029) 388-2538

44

Antôn Vũ Thái San

1974

2008

Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

45

Giuse Phí Đình Sự

1941

1973

NT Dư Ba, xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ

(0210) 388-7038

46

Giuse Kiều Trí Sơn

1968

2005

NT Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Thạch Thất, Hà Nội

(04) 336-83-687

47

Giuse Vũ Quang Tấn OP

1974

2010

NT Yên Phú, xã Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái

48

Giuse Nguyễn Chí Thanh

1967

2006

NT Yên Bình, xã Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái

(029) 222-6344

49

Giuse Nguyễn Văn Thành

1971

2007

NT Cốc Lếu, Tp Lào Cai, Lào Cai

(020) 382-1912

50

Phanxicô X. Nguyễn Văn Thái

1956

1995

NT Lang Thíp, xã Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái

(029) 221-7701

51

Micae Trần Văn Thìn

1964

2001

NT Tuyên Quang, P Minh Xuân, Tuyên Quang, Tuyên Quang

(027) 382-1976

52

Giuse Nguyễn Trung Thoại

1944

1993

Tòa Giám Mục Hưng Hóa, số 5 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

(04) 338-34-794

53

Giuse Kiều Thống

1946

1995

NT Yên Tập, xã Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ

(0210) 363-7120

54

Phêrô Nguyễn Trường Thịnh

1967

2004

NT Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ

(0210) 322-6169

55

Giuse Dương Đắc Tiến

1971

2007

NT Tình Lam, xã Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội

(04) 339-45-290

56

Đaminh Hoàng Minh Tiến

1969

2006

Du học Mỹ

57

Giuse Đỗ Công Tiếu

1970

2005

NT Ro Lục, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ

(0210) 388-9376

58

Phêrô Phùng Văn Tôn

1945

1981

NT Sơn Lộc, xã Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội

(04)33 644 857

59

Igatiô Nguyễn Quang Triều

1968

2006

Du học Italia

60

Antôn Cao Trung Trực

1969

2002

NT Hà Thạch, xã Hà Thạch, Tx Phú Thọ, Phú Thọ

(0210) 382-0850

61

Luca Nguyễn Thế Truyền

1937

1995

NT Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội

(04)33 644 857

62

Gioan Nguyễn Huy Tụng

1954

2002

NT Phi Đình, xã Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ

(0210) 373-3150

63

Giuse Nguyễn Đình Tuyến

1968

2005

NT Sông Chảy, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ

(0210) 388-2060

64

Giuse Nguyễn Văn Tuyến

1972

2007

NT Trại Vàng, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội

(04) 337-24-315

65

Phêrô Nguyễn Văn Tuyển

1964

2006

NT Vĩnh Quang, TTNT Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái

(029) 321-6346

66

Giuse Nguyễn Hữu Tứ

1973

2009

NT Hòa Bình, P Đồng Tiến, Tp Hòa Bình, Hòa Bình

(021)838-948-59

67

Giuse Nguyễn Văn Úy

1969

2002

Toà Giám Mục Hưng Hoá, số 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

(04) 338-324-53

68

Phêrô Lã Công Viên

1971

2009

NT Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ

(021)036-392-29

Thông tin khác:
Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót 8.12.2015
GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Nữ Tu Maria Phan Thị Tịm Tại Chuẩn Xứ Lao Chải
Hôm nay, ngày 22.11.2021, quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh đang phục vụ trong khu vực Sapa quy tụ tại Chuẩn xứ Lao Chải để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho dì Maria Phan Thị Tịm - người đã từng phục vụ tại các bản làng thuộc vùng Sapa.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.sapachurch.org!
log