Chủ nhật, 03/03/2024

NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN MỤC VỤ NĂM 2014

Cập nhật lúc 23:28 04/01/2014

 

NGHỊ QUYẾT  

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÁC ỦY BAN MỤC VỤ GIÁO PHẬN HƯNG HÓA NĂM 2014


Hội nghị Mục vụ thường niên của giáo phận Hưng Hóa do Đức Giám mục giáo phận chủ tọa, qui tụ linh mục đoàn, đại diện các Dòng tu, Tu hội, Hiệp hội tông đồ và đại biểu giáo dân của 7 giáo hạt trong toàn giáo phận. Nội dung nghị bàn của Hội Nghị gồm: Tổng kết hoạt động mục vụ của các Ủy Ban Mục vụ năm 2013; Phương hướng hoạt động mục vụ của năm 2014. Sau đây là Nghị quyết về phương hướng hoạt động của các Ủy Ban Mục vụ trong năm 2014, năm Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình.


1. Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin

Để duy trì và phát triển việc học và dạy giáo lý nhằm đáp ứng với đòi hỏi của thời đại, các linh mục quản xứ cần ý thức trách nhiệm việc giảng dạy giáo lý cho các giới trong giáo xứ mình. Hưởng ứng tinh thần này, các đại biểu Hội nghị nhất trí sẽ phổ cập giáo lý cấp IV (khối giáo lý Kinh thánh I, II, III) cho các em thiếu nhi sau khi đã học giáo lý cấp II và cấp III. Để thực hiện mục tiêu trên, UBGLĐT duy trì các chương trình đào tạo giáo lý theo thường lệ.

Ø  Đào tạo SPGL các cấp : 12 khoá; trong đó: SPGL Cấp I: 04 khoá; Cấp II: 02 khoá; Cấp II: 03 khoá; Kinh Thánh: 03 khoá.

Ø  Mở khoá giáo lý Tin Mừng cho giáo dân:  20 khoá tại các giáo hạt và giáo xứ.

Ø  Bồi dưỡng thường kỳ hằng tháng và quí cho GLV tại 50 điểm thường huấn.

Tổng chi phí dự tính:  411.650.000 đồng


2. Ủy Ban Phụng Tự

Trong năm 2014, hưởng ứng tinh thần hội nhập văn hoá qua những hình thức thực hành đạo đức bình dân của giáo tỉnh, năm nay UBPT tổ chức thi ngắm đứng ở các cấp và may áo thừa tác viên về Phụng tự.

Chương trình các cấp thi ngắm đứng:

Ø  Cấp giáo xứ : Quý cha quản xứ và Hội Đồng giáo xứ nên tổ chức thi ngắm nguyện giữa các giáo họ trong giáo xứ (không bắt buộc); nhưng cần tuyển chọn 2 người đi thi cấp giáo hạt. Thời gian: trước CN III Mùa chay.

Ø  Cấp giáo hạt: Địa điểm: các giáo hạt tùy ý chọn nơi tổ chức thi (mỗi hạt một hoặc hai điểm). Thời gian: tuần III Mùa chay. Số người: mỗi giáo xứ hai người dự thi. 94 giáo xứ x 2 người = 188 người dự thi.

Ø  Cấp giáo phận: Mỗi giáo hạt chọn 4 người dự thi cấp giáo phận. Địa điểm: Tại Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch. Thời gian: ngày 04 tháng 4 năm 2014 (thứ sáu tuần IV Mùa Chay). Số người: Mỗi hạt 4 người. 7 giáo hạt x 4 người = 28 người dự thi.

Ø  Cấp giáo tỉnh: Sau đợt thi tuyển tại cấp giáo phận, mỗi giáo phận sẽ chọn 4 người đi thi cấp giáo tỉnh. Địa điểm: tổ chức tại giáo phận Hải Phòng. Thời gian: một ngày trong  tuần V Mùa Chay. Số người: 7 người, gồm: 4 người dự thi (nhất, nhì, ba, tư); Đức Cha giáo phận; linh mục Phụ trách Phụng tự giáo phận và tài xế.

Kinh phí dự chi cho việc tổ chức ngắm đứng và may áo thừa tác viên : 44.780.000 đ (bốn mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).


3. Ủy Ban Thánh Nhạc

Để đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi, UBTN đề nghị các giáo xứ hoặc giáo hạt đào tạo ca trưởng và nhạc công ngay tại nhiệm sở hoặc trong khu vực giáo xứ, giáo hạt của mình. Xin quý cha quản xứ nhắc nhở và quan tâm hơn nữa, để các ca đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ trong các buổi cử hành Phụng vụ.

UBTN tiếp tục đào tạo 01 khoá nhạc lý và ca trưởng cho đệ tử Hội Dòng MTG Hưng Hoá như mọi năm; đặc biệt năm nay UBTN sẽ tổ chức thi hát thánh ca thử nghiệm trong giáo hạt Sơn Tây-Hòa Bình.


4. Ủy Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas Hưng Hoá

UBBAXH-Caritas Hưng Hoá tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động bác ái với phương hướng cụ thể trong năm 2014 như sau:

Ø  Mạng lưới nhân sự: Bổ sung thêm nhân sự văn phòng Caritas chuyên trách về lãnh vực huấn luyện và tài chính.

Ø  Về tập huấn nhân sự: Tiếp tục chương trình huấn luyện cho nhân viên và cộng tác viên cũng như hội viên Caritas các giáo xứ.

Ø  Các Ban trực thuộc văn phòng Caritas: Bảo vệ sự sống, Nông nghiệp, Khuyết Tật, Khuyến học…. cần củng cố, xây dựng và hoạt động hiệu quả hơn. Thiết lập Ban Cứu trợ thiên tai (nếu Caritas Việt Nam triển khai)

Ø  Mạng lưới Caritas giáo xứ : Cố gắng hoàn thiện hệ thống tổ chức Caritas giáo xứ, thâu nạp các hội viên đăng ký gia nhập Caritas.

Ø  Dự án: nghiên cứu, khảo sát và làm các dự án phát triển. Xây dựng Mái ấm tình thương.

Ø  Về tài chính: Tiếp tục huy động nội lực, đồng thời kêu gọi sự cộng tác của các nhà hảo tâm, các hội đoàn và tổ chức trong nước cũng như ở nước ngoài.

Trong tinh thần của năm Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình, UBBAXH-Caritas đặc biệt tăng cường thực hiện chương trình “Bảo Vệ Sự Sống” (BVSS) như sau:

Ø  Mục tiêu và chương trình “Bảo Vệ Sự Sống”

Thực hiện mục tiêu chung về chương trình BVSS của ban BVSS trực thuộc Caritas Việt Nam: xác định hoạt động phòng ngừa là chính trong việc bảo vệ sự sống. Do đó cần phối hợp với các ân nhân, tổ chức hoặc bộ phận khác trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể như : các cộng đoàn, tổ chức của giáo xứ, giáo họ, khu dân cư..., nhằm giáo dục giới tính, phòng tránh thai theo phương pháp tự nhiên của Giáo Hội, sức khoẻ sinh sản, làm mẹ an toàn….

Ø   Các hoạt động cụ thể

ü  Xây dựng mạng lưới cộng tác viên BVSS của giáo phận: Dự kiến mỗi giáo xứ trong giáo phận chọn 02 tình nguyện viên có đủ năng lực, nhiệt tình tham gia làm cộng tác viên BVSS để triển khai hoạt động về lĩnh vực này tại giáo xứ (có văn thư triển khai cụ thể kèm theo).

ü  Đào tạo, huấn luyện: UBBAXH-Caritas sẽ phối hợp với các giáo họ, giáo xứ đào tạo 4 đến 6 khóa học về BVSS cho các cộng tác viên, để họ có đủ năng lực cộng tác truyền thông trực tiếp cho cộng đồng về: Mầu nhiệm sự sống; luân lý tính dục và lương tâm công giáo; tránh thai bằng phương pháp tự nhiên; tác hại của nạo phá thai; các bệnh lây truyền qua đường tình dục; kỹ năng truyền thông và tư vấn cho bà mẹ không phá thai trong mọi tình huống ; vệ sinh thai nghén và chăm sóc trẻ sơ sinh; chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi…

ü  Công tác truyền thông trực tiếp: Hưởng ứng tinh thần năm “Phúc âm hóa gia đình” các hoạt động BVSS sẽ quan tâm đến các giá trị nền tảng của gia đình, đó là mầu nhiệm sự sống, luân lý tính dục và lương tâm công giáo, sinh sản và chăm sóc nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Phối hợp với UB Mục vụ gia đình tổ chức 10 đến 12 buổi truyền thông về chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, nuôi dưỡng và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em… Chọn ưu tiên cho các vùng sâu vùng xa có nhiều khó khăn như: Yên Tập, Tạ Xá, Ngô Xá, Phượng Vĩ, Ro Lục, Làng lang, Hoàng xá….

ü  Các hoạt động trợ giúp: Giúp đỡ các bà mẹ đơn thân; giúp đỡ các bà mẹ cơ nhỡ qua việc đưa tới các địa chỉ trợ giúp sinh và tìm người giúp nuôi trẻ trong điều kiện an toàn. Liên hệ với các cấp có thẩm quyền để được trợ giúp cần thiết, đồng thời phối hợp hoạt động với các nhóm thu gom và chôn cất thai nhi bị nạo phá.

ü  Công tác phối kết hợp hoạt động: Để thực hiện được các kế hoạch hoạt động nêu trên, xin các UBMVgia đình, UB Giáo lý Đức tin, UB Truyền thông cùng phối hợp với UBBAXH của giáo phận để triển khai các hoạt động đào tạo và truyền thông giáo dục sức khỏe. Xin các giáo họ, giáo xứ, các hội đoàn phối hợp đăng cai, tổ chức cho các khóa tập huấn và truyền thông . Xin các cha quản xứ quan tâm chọn nhân sự có đủ năng lực và nhiệt thành để tham gia mạng lưới BVSS; đồng thời đôn đốc và tạo điều kiện cho các hoạt động BVSS tại các giáo họ, giáo xứ.

Xin các Dòng tu của giáo phận cộng tác và trợ giúp trong hoạt động “Hỗ trợ các bà mẹ đơn thân”. Xin các thành viên Caritas trong toàn giáo phận phối hợp hoạt động BVSS, vì đây là một hoạt động khẩn cấp.

Ø  Nguồn lực

ü  Tài chính: Để có nguồn tài chính cho các hoạt động lâu dài, đề nghị UBBAXH-Caritas giáo phận huy động nguồn lực cộng đồng bằng các hình thức huy động thích hợp (sẽ phổ biến sau); duyệt chi kinh phí cho các hoạt động trên.

ü  Nhân lực, vật lực: Xin các cha quản xứ, các giáo xứ, giáo họ đăng cai giúp đỡ về thủ tục hành chính với chính quyền địa phương, nơi ăn ở, các phương tiện trợ giúp và phục vụ hậu cần cho hoạt động đào tạo huấn luyện, truyền thông tại chỗ.

Tổng dự chi cho các khóa đào tạo trong năm 2014: 51,966,000 đồng.


5. Ủy Ban Mục Vụ Truyền Giáo

Hưởng ứng lời kêu gọi của thư chung của HĐGMVN trong năm 2014, năm Tân-Phúc-Âm-Hóa gia đình, với các tiêu chí: gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, cộng đoàn yêu thương, cộng đoàn phục vụ sự sống và cộng đoàn loan báo Tin Mừng, UBTG đề nghị các giáo xứ, giáo họ nên thành lập các nhóm liên gia. Mỗi tuần tổ chức đọc kinh chung và chia sẻ lời Chúa với nhau vào 1 buổi tối. Để thực hiện, mỗi gia đình cần có 1 quyển Kinh Thánh Tân Ước hoặc 1 cuốn sách “Lời Chúa Trong Giờ Kinh Gia Đình”.

Ủy ban Truyền giáo sẽ kết hợp với UB Dân tộc và Giáo lý Đức tin trong việc đào tạo nhân sự truyền giáo. Dự kiến tuyển chọn học viên thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Phaolô, Tu Hội Thánh Tâm, các hội đoàn và những giáo dân có khả năng phục vụ.

Tổng dự toán chi phí năm 2014: 150,000,000 đồng.


6. Ủy Ban Mục vụ Giáo Dân

Trong năm Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình, UBMV Giáo dân tiếp tục phát triển các Giới và Hội đoàn, để mọi thành phần dân Chúa thực hiện tốt các mục tiêu Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình.

Phối hợp với UBCLHB và UBGĐ để tiếp tục duy trì chương trình thường huấn 03 ngày cho BHG và Ban điều hành các Giới, cũng như Hội đoàn trong toàn giáo phận, dự kiến 25 khoá.

Để thực hiện chương trình thường huấn, UBMVGD đề nghị : tại các giáo hạt, xin quý cha trong UBMVGD, quý thầy năm Mục vụ và quý thầy đang Tập vụ tham gia vào Ban giảng huấn trong các khoá thường huấn này.

Ngoài ra, UBMVGD sẽ đào tạo 01 khoá cho nhân viên lưu trữ về hồ sơ và dữ liệu của giáo xứ;  01 khoá về tài vụ cho các thư ký và thủ quỹ của HĐGX và thực hiện tổng điều tra nhân danh trong toàn giáo phận.

Dự trù kinh phí hoạt động năm 2014: 362.000.000 đồng.


7. Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình

Hưởng ứng tinh thần thư chung của HĐGMVN cho năm 2014, năm Phúc-Âm-Hóa đời sống Gia Đình, UBMV Gia đình giáo phận mong muốn hối hợp với UBBAXH-Caritas trong những hoạt động mục vụ, trong đó các gia đình trẻ là đối tượng cần được quan tâm nhiều hơn trong năm 2014, cụ thể UBMVGĐ đề nghị:

Tất cả các gia đình thực hành việc đọc kinh nguyện chung vào buổi tối tại tư gia, trong đó yếu tố quan trọng nhất là đọc và suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành động lực và nguồn sống thiêng liêng thánh hoá gia đình. UBMV đề nghị mẫu giờ kinh chung trong gia đình như sau:

1) Dấu Thánh giá; 2) Kinh Chúa Thánh Thần; 3) Kinh Tin-Cậy-Mến; 4) Lần hạt một chục; 5) Đọc Lời Chúa; 6) Kinh Dâng Gia Đình; 7) Kinh Cám ơn hoặc Kinh Phó Dâng; 8) Kinh Trông cậy.

Dịp lễ Thánh gia Thất năm nay, xin quý cha quản xứ cử hành Thánh lễ dành riêng cho các gia đình trẻ; đồng thời trong năm nên tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành hôn cho các cặp vợ chồng trong những dịp đặc biệt: 5 năm, 10 năm…, nhất là 25 năm hoặc 50 năm.

Mỗi tháng UBMVGĐ sẽ cung cấp đề tài về gia đình dựa trên Kinh thánh và giáo lý Công giáo, để giúp cho cộng tác viên mục vụ gia đình chia sẻ và thảo luận cho các gia đình; tiếp tục phổ biến kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên Billings và bảo vệ sức khỏe cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh nở.

Dự kiến tổ chức một số cuộc hội ngộ gặp mặt đại diện gia đình trẻ theo quy mô giáo phận, giáo hạt và giáo xứ; đồng thời cử đại biểu tham dự Đại Hội gia đình của UBMVGĐ thuộc HĐGMVN.

Để thực hiện tốt công tác MV gia đình theo phương hướng trên trong năm nay, đề nghị quí cha quản xứ tạo điều kiện và giúp đỡ các cộng tác viên mục vụ gia đình ở các giáo xứ hoàn thành sứ mạng.


8. Ủy Ban Mục Vụ Thiếu Nhi

Trong năm 2013-2014, Ủy Ban Thiếu Nhi sẽ tổ chức 02 đợt huấn luyện :

- Đợt I : từ ngày 10 – 13/12/2013, tại Hội Dòng Mến Thánh Giá, dành cho các Thầy đang thực tập mục vụ và các Dì Dòng MTG, với tổng số khoảng 80 học viên.

- Đợt II : từ ngày 09 – 14/06/2014, dành cho các Huynh Trưởng và Dự Trưởng trong giáo phận, với tổng số khoảng 240 học viên.

Dự trù tổng kinh phí cho 02 đợt huấn luyện và các hoạt động của UBTN trong năm 2014 là : 156.400.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).


9. Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ

Để tiếp tục duy trì hoạt động mục vụ giới trẻ trong mục tiêu xây dựng và phát triển tương lai của Giáo Hội và xã hội, Ủy Ban Mục vụ giới trẻ giáo phận đề ra phương hướng cho năm 2014 như sau:

Mở 02 khoá đào tạo kỹ thuật và tập kỹ năng lãnh đạo cho các trưởng nhóm giới trẻ của các giáo hạt và giáo xứ. Số lượng 2 khóa đào tạo: 100 em

Các giáo xứ sẽ tuyển chọn các em giới trẻ đi tham dự ĐHGT tại Phát Diệm. Số người sẽ thông báo sau.

Tổng dự chi cho 2 khóa đào tạo và đi dự Đại Hội Giới Trẻ tại Phát Diệm năm 2014: 260,000,000 đồng.


10. Ủy Ban Mục Vụ Dân Tộc

Tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện nhằm đáp ứng cho các nhu cầu hoạt động Mục vụ đối với các anh em đồng bào thiểu số Công giáo. Chương trình cụ thể:

Ø  Đào tạo tông đồ người H'mông:

Tiếp tục tuyển chọn những người H’mông từ các cộng đoàn để được đào tạo chuyên môn về giáo lý, Kinh thánh và kiến thức cơ bản để giúp đỡ cộng đoàn với vai trò lãnh đạo, giáo lý viên hay thừa tác viên..., nhất là những nơi các linh mục tu sĩ không thể tới được.

-     Số học viên: 40 người

-     Thời gian: 15 ngày từ 17/2 đến 2/3/2014

-     Địa điểm: Tòa Giám Mục

Ø  Mở khóa học tiếng H'mông cho các thầy chủng sinh trong kỳ hè:

Theo quyết định của ĐGM giáo phận, kể từ năm nay sẽ dần phổ cập tiếng H'mông căn bản tới tất cả các chủng sinh và tu sĩ trẻ. Vì vậy năm nay UB tổ chức 1 khóa học vào kỳ hè dành cho các thày Đại chủng viện như sau:

-     Số học viên : 40 người .

-     Thời gian và địa điểm: 30 ngày từ 15/6 đến 15/7/2014, trong đó: 20 ngày học tập tại TTMV Hà Thạch và 10 ngày đi thực tế tại các bản làng.

Ø  Đào tạo người phục vụ truyền giáo cho người H'mông:

Tình hình chung đối với người H'mông hiện nay còn nhiều hạn chế về khả năng và kiến thức chuyên môn, cho nên chưa đáp ứng được nhu cầu rất đa dạng trong sinh hoạt của các cộng đoàn. Trong khi chờ đợi có người bản xứ được đào tạo, UB mong muốn có người tình nguyện dấn thân phục vụ chuyên cho người H'mông, bắt đầu bằng việc học tiếng và văn hóa H'mông, để sống cùng, làm việc với và phục vụ cho những người anh em này. Ngoài ra, còn có một số hoạt động nhắm đến sự thống nhất về những sinh hoạt của các cộng đoàn H’mông trong toàn giáo phận qua những dịp gặp gỡ, trao đổi giữa các vị đại diện của các cộng đoàn và các linh mục phụ trách, để thống nhất áp dụng những cách thức chung trong việc phụng vụ cũng như một số sinh hoạt khác của cộng đoàn.

Ø  In ấn tài liệu cho người H'mông: Bao gồm các loại sách Kinh Thánh, giáo lý, sách Phụng vụ, thánh ca và các tài liệu khác.

Tổng dự chi kinh phí cho 4 mục trên : 233.000.000 VND


11. Ủy Ban Mục vụ Di Dân

Với mục tiêu của năm Phúc-Âm-Hóa đời sống gia đình: UB MV Di dân sẽ xúc tiến tìm kiếm nguồn sách “Lời Chúa Trong Gia Đình” với giá ưu đãi để phục vụ cho các gia đình trong toàn giáo phận. (giá 25,000 đ/cuốn).

Tiếp tục tìm kiếm các gia đình di dân và qui tụ thành hội đồng hương của các thành phần : buôn bán, thợ thuyền, lao động …. Để thực hiện, xin quí cha quản xứ thông báo thường xuyên để anh chị em di dân có cơ hội qui tụ. Nếu cần, UB sẽ gửi cán sự đến hỗ trợ giáo dục, tĩnh tâm, cầu nguyện, củng cố niềm tin và sự chung thủy trong đời sống gia đình.

Tại các giáo xứ thành thị có nhiều người di dân như: Lào Cai, Tiên Cát, Nỗ Lực ..., xin quý cha quản xứ và HĐGX đề cử hai vị đại diện của Ban hành giáo và giới trẻ phụ trách và cộng tác với UB Di dân cho công tác Mục vụ này.


12. Ủy Ban Kinh Thánh

Tiếp tục phương hướng của năm 2013, UB Kinh Thánh xin quí cha và các giáo xứ trong giáo phận:

Duy trì việc học thuộc lòng các câu Kinh thánh mà UB Kinh Thánh đã đề nghị trong năm 2013; tổ chức các kỳ thi hàng năm về kiến thức học thuộc lòng các câu Kinh thánh tại giáo xứ theo truyền thống của giáo phận vào dịp lễ Phục Sinh và Lễ Các Thánh.

Động viên, nhắc nhở những gia đình đã có Kinh Thánh Tân Ước đọc vào các giờ cầu nguyện chung tại gia đình theo những bài đọc Tin Mừng mà lịch công giáo đã chỉ định.

Cổ võ việc đọc Kinh thánh hằng ngày trong các giờ cầu nguyện chung tại tư gia cũng như trong các cuộc hội họp chung của các hội đoàn.


13. Ủy Ban Tu Sỹ

UBTS giáo phận dự định sẽ tổ chức họp mặt các tu sĩ trong Giáo phận tại Tu viện Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Thời gian là 1 ngày.

Hội Dòng MTG Hưng Hoá sẽ mở 03 khoá đào tạo; trong đó 01 khoá về Sư phạm giáo lý cấp I; 01 khoá giáo lý Dự Tòng của cha Piô Ngô Phúc Hậu; 01 khoá về nhạc lý và ca trưởng. Đề nghị giáo phận tài trợ kinh phí cho 03 khoá đào tạo này.

Tu Hội Thánh Tâm hiện có 4 học viên theo học khoá thần học dành cho Liên Tu sĩ tại Nha Trang, xin UBTS tài trợ kinh phí với dự toán : 5.000.000 đ/người x 4 = 20.000.000 đồng.


14. Ủy Ban Đào Tạo Ơn Gọi Tu Sinh Nam

UBĐT Ơn Gọi tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo tu sinh và Tiền Chủng viện theo Ratio của HĐGMVN, với phương hướng cụ thể trong niên học 2013-2014 như sau:

Ø  Về đào tạo Tu sinh

Duy trì chương trình tĩnh tâm và đào tạo hằng tháng cho các tu sinh đã tĩnh tâm nhập tu sau chương trình phổ thông tại các địa điểm đã được ấn định.

Tiếp tục hỗ trợ học phí cho Tu sinh đang theo học Đại học, Cao Đẳng thuộc các ngành đúng với yêu cầu của Ban Mục vụ Ơn gọi giáo phận.

Tiếp tục cổ võ và nuôi dưỡng Ơn Gọi trẻ tại các giáo xứ trong giáo phận bằng những hình thức khác nhau: tĩnh tâm, tìm hiểu Ơn Gọi hằng tháng tại các giáo xứ, liên giáo xứ, giáo hạt. Đặc biệt, tổ chức cổ võ Ơn Gọi tu trì trong ngày Chủ nhật IV mùa Phục sinh năm 2014.

Họp bàn với các Dòng tu để có hướng mục vụ cổ động và vun trồng Ơn Gọi cấp liên xứ, giáo hạt, giáo phận.

Ø  Về đào tạo Tiền Chủng viện

Chương trình đào tạo các lớp TCV trong giáo phận theo bản Ratio về “ĐÀO TẠO LINH MỤC – Định hướng và Chỉ dẫn” của HĐGMVN theo 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được chia làm 2 giai đoạn:

1) Năm dự bị Tiền Chủng viện: từ 1 đến 4 năm (tuỳ thuộc vào thời gian theo học Đại học);

2) Giai đoạn Tiền Chủng viện: từ 2 đến 3 năm.

Dự tính xây dựng cơ sở vật chất cho Tiền Chủng viện tại Tòa giám mục.

Tuyển sinh lớp TCV khóa XII (25 ứng sinh). Khai giảng vào đầu tháng 9/2014.

Số ứng sinh tuyển vào các Đại Chủng viện (Hà Nội, Huế, Xuân Lộc) trong năm 2014 khoảng 20 Tu sinh.

Lớp Tiền CV năm III sẽ có 10 tu sinh. Năm II có 25 tu sinh. Năm I có 25 tu sinh.

Dự toán tài chính năm 2014 cho kế hoạch đào tạo khối Tu sinh và các lớp Tiền chủng viện: 995,000,000 VND.


15. Ủy  Ban Truyền Thông

Trong giai đoạn hình thành và hoàn thiện trang Web của giáo phận, UB Truyền thông tiếp tục các khoá đào tạo nhân sự như sau: 

Đào tạo 01 khoá viết tin và phóng sự cho 94 học viên được tuyển chọn từ 94 giáo xứ.

Đào tạo 01 khoá về Mục vụ Truyền thông cấp II cho 50 cộng tác viên.

Tổng kinh phí dự phòng duy trì trang Web trong thời gian hoàn thiện và thử nghiệm, cũng như mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ: 245.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng).


16. Ủy Ban Công Lý Hòa Bình

Hiện tại UBCLHB còn thiếu nhân sự cộng tác tại một số giáo hạt, xin các giáo hạt đề cử hoặc bổ xung thêm thành viên để cộng tác với cha Chủ tịch trong UBCLHB giáo phận.

Khi UBCLHB mời các UBMV khác tham dự khoá học hoặc họp mặt, xin quý cha và quý đại biểu cố gắng đến tham dự để góp ý kiến xây dựng cho hoạt động của UB, hầu mang lại kết quả chung.

Năm nay UBCLHB sẽ tổ chức 02 khoá học về Giáo huấn Xã Hội của Giáo Hội, xin các UB đăng ký số thành viên tham dự. Về địa điểm, thời gian và kinh phí (phụ thuộc số các thành viên tham dự), UB sẽ thông báo sau.


17. Hội Đồng Kinh tế

Theo tổng dự toán chi của các Ủy Ban Mục Vụ cho các hoạt động mục vụ trong năm 2014 là: 3.000.000.000 đồng. Vì thế, nguồn thu tài chính về quỹ giáo phận cho các hoạt động mục vụ tiếp tục được áp dụng theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2013.

Với phương hướng và kế hoạch của các Ủy Ban Mục vụ nêu trên, Nghị quyết đã được toàn Hội nghị thông qua và được Đức Giám mục chủ tọa Hội nghị phê chuẩn. Hội nghị kết thục vào hồi 8g00 ngày 7 tháng 12 năm 2013, với Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng thứ nhất của Giáo phận.

 

Làm tại Hà Thạch, ngày 7 tháng 12 năm 2013

                                                            Chủ Toạ Hội Nghị

                                                            (đã ký)

                                                            Gioan Maria Vũ Tất

                                                            Giám mục giáo phận Hưng Hoá

Ban Thư ký

LM. Giuse Nguyễn Văn Úy

LM. Đaminh Hoàng Minh Tiến

Thầy Phêrô Trần Văn Hương
                                        

                                                                                                           

          

Thông tin khác:
Video Giáo Xứ Sapa Đón Đức Khâm Sứ Toà Thánh - Ngày 18.02.2024
GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.sapachurch.org!
log