Chủ nhật, 04/06/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XI – TẠI GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Cập nhật lúc 12:59 27/11/2013

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ

GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XI – TẠI GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
Từ ngày 27-28 tháng 11 năm 2013

PROGRAM OF HANOI ARCHDIOCESE YOUTH DAY
From 27th to 28th November 2013

 logo

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

LẦN THỨ XI – TẠI GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Từ ngày 27-28 tháng 11 năm 2013

 

PROGRAM

OF HANOI ARCHDIOCESE YOUTH DAY

From 27th to 28th November 2013

 

CHỦ ĐỀ

“TÔI BIẾT TÔI TIN VÀO AI” (2Tm 1,12)

MAIN TOPIC

“ I KNOW WHOM I BELIEVE”

PHẦN I

LỊCH SỬ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Ý NGHĨA – NỘI DUNG  – MỤC ĐÍCH

PART I

BACKGROUND OF HANOI ARCHDIOCESE YOUTH DAY

MEANING – CONTENT – AIM

 

1.         Lịch sử Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Brief history of Hanoi Archdiocese Youth Day (HYD)

 

Một trong những sáng kiến độc đáo của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II là thành lập và tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

One of the most excellent initiative of the Blessed Holy Father John Paul II is to establish and organize the World Youth Day (WYD)

+          Đại Hội giới trẻ lần đầu tiên được tổ chức ngày 15/5/1984 tại Rôma quy tụ các bạn trẻ trên thế giới quanh người Cha Chung để lắng nghe, đối thoại với ngài nhất là để cùng nhau học hỏi và sống ơn gọi nên thánh.

The 1st World Youth Day was organized on 15/5/1984 at Rome, gathering many Young people all over the world to come, to encounter, to listen and to dialogue with the Holy Father, learning and praticing the call of becoming holy!

+          Từ đó ĐHGT thế giới đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong sinh hoạt của Giáo Hội hoàn vũ. Mỗi nơi tổ chức đều mang một điểm nhấn, một sắc thái riêng quy mô hơn và các bạn trẻ tham gia đông hơn.

From then, the World Youth Day became one of the most important event of the Catholic Church. Each local Organization has a special focus and particularity attracting more and more Youth participants.

-           Được gợi hứng từ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, năm 2001, Đức Cha F.x. Nguyễn Văn Sang, lúc đó đang làm Giám Mục Thái Bình đã có sáng kiến tổ chức Đại Hội Giới Trẻ, quy tụ các bạn trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội tạo cơ hội cho người trẻ gặp gỡ giao lưu và cùng nhau đối thoại học hỏi lời Chúa.

Initiated from the WYD, Msgr. Francis Savier Nguyễn Văn Sang, Bishop of Thai Binh Diocese, wished to gather in 2001 all the Youth of Hanoi Archdiocese with the aim of creating a good occasion of encountering, exchanging and studying the Gospel.

-           Năm 2002, ĐHGT giáo tỉnh HN lần thứ nhất được tổ chức tại giáo phận Thái Bình với chủ đề : “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Khởi đi từ Thái Bình, Thánh Giá của giới trẻ đã lan tỏa đi khắp các giáo phận trong Giáo Tỉnh Hà Nội.

In 2002, Hanoi Archdiocese Youth Day (HYD) was organized for the first time in Thai Binh Diocese with the topic: “I’m the Road, the Truth and the Hope”. Starting from Thai Binh Diocese, the Holy Cross of Youth has been received and welcomed throughout all the Dioceses of Hanoi Archdiocese.

-           Năm 2003. Đại hội được tổ chức tại Phát Diệm với chủ đề : “Đây là Mẹ Con”.

In 2003 the HYD was organized in Phat Diem Diocese with the main topic : “Here is your Mother”

-           Năm 2004, Thánh Giá Đại Hội được cung nginh đến Giáo Phận Hà Nội với chủ đề : “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.

In 2004 the Holy Cross of HYD was processed to Hanoi Archdiocese with the topic : “As my Father has sent me, I’m sending You”

 

-           Năm 2005, tại giáo xứ Ba Làng, giáo phận Thanh Hóa đã đăng cai tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh lần thứ 4 với chủ đề “bẻ bánh cuộc đời”.

In 2005, the 4th HYD was organized at Ba Lang Parish of Thanh Hoa Diocese with the topic: “Break the Bread of Life”.

-           “Lạy Chúa, con phải làm gì” được giáo phận Vinh chọn làm chủ đề cho Đại Hội Giới Trẻ giáo tỉnh năm 2006.

In 2006, “Lord, what shall I do?” is the topic that Vinh Diocese has chosen for the 5th HYD.

-           Năm 2007, các bạn trẻ Giáo tỉnh đã quy tụ về Đất Cảng, Tp Hoa Phượng Đỏ, Gp Hải Phòng để suy gẫm chủ đề “Hãy theo Thầy” của ĐH lần thứ 6.

In 2007, the 6th HYD was organzied at the sea beach and Hoa Phương City of red flowers of Hai Phòng Diocese with the topic : “Follow me”.

-           Năm 2008, Thánh Giá của Đại Hội được rước về giáo phận Bùi Chu và ĐH giới trẻ giáo Tỉnh được tổ chức tại đây với chủ để : “anh em sẽ nhận được Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em, bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy”.

In 2008, The Holy Cross of HYD was received and welcomed at Bùi Chu Diocese with the topic : “ You will receive the Holy Spirit when He descends upon you. Be then witnesses of Me”.

-           Năm 2009, Thánh Giá Chúa Kitô đã đến mảnh đất được coi là tiên tổ của người Việt và Đại Hội được tổ chức tại Đền Hùng, giáo phận Hưng Hóa đăng cai tổ chức với chủ đề “Thắp sáng tình yêu gia đình”.

In 2009, the Holy Cross was received and welcomed at the Ancestor’s land of the Vietnamese People called Đen Hung, Diocese of Hung Hoa with the topic : “Enlighten the love of Family”.

-           Ngày 11.11.2011, chủ đề : “Thầy gọi anh em là bạn” được các bạn trẻ triển khai tại Trung Tâm Văn hóa Kinh Bắc, giáo phận Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức Đại Hội lần thứ 9 tại đây.

In 2011 November 11, the topic : “ You are my friend” was studied at the Centre of Kinh Bắc Literature of Bac Ninh Province, Bac ninh Diocese.

-           Ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2012, ĐHGT lần thứ 10 của giáo tỉnh HN được tổ chức tại giáo phận Lạng Sơn, đây là giáo phận cuối cùng của vòng đăng cai tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội.

From 25 to 26 October 2012, the 10th  HYD was organized at Lang Sơn Diocese, the last of the 10 Dioceses of the whole Archdiocese of Hanoi

-              Ngày 27-28/11/2013 : Đại hội Giới trẻ lần thứ 11 vòng II được tổ chức tại Giáo phận Thái Bình với chủ đề “ TÔI BIẾT TÔI TIN VÀO AI” (2 Tm 1,12)

The coming of 27-28 November 2013, the 11th HYD will be restarted for the 2nd Round at Thai Binh Diocese with the topic : “ I know whom I believe” (2 Tm 1,12)

2.         Ý Nghĩa (Meaning)

+          Sau 10 năm, Thánh Giá của giới trẻ Miền Bắc đã đến hầu hết các giáo xứ, giáo họ trong Giáo Tỉnh Hà Nội (838 giáo xứ. x. Niên giám năm 2005 HĐGMVN).

After 10 years, the Holy Cross of the Hanoi Archdiocese Youth Day has been received and welcomed throughout all the parishes of the Archdiocese of Hanoi which compose of 838 parishes.(Bishops Directory).

+          Đại Hội giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội là điểm hẹn của các bạn trẻ từ 10 giáo phận. Mỗi giáo phận có phong cách tổ chức riêng, mang đậm nét truyền thống văn hóa và đức tin địa phương. Những cuộc gặp gỡ đặc biệt này đã trở nên nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với các bạn trẻ, giúp họ gắn bó với Giáo Hội hơn; đồng thời củng cố đời sống đức tin cho người trẻ hôm nay.

HYD is a rendez-vous of the Youth of all 10 Dioceses of Hanoi. Each Diocese has its own way of organizing with its own original and traditional culture and faith. These annual encounters have become a great source of encouragement for the Youth in living their faith and attaching their love to the Church.

+          Ngày 27-28.11.2013, đánh dấu một chặng đường mới, Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 11 được tổ chức tại Thái Bình. Đây cũng là dịp đem lại lợi ích thiêng liêng, đức tin, luân lý, đạo đức, tôn giáo và văn hóa cho người trẻ.

The date of 27-28 November 2013 will mark a new way for the HYD and particularly for the Youth of Thai Binh Diocese. It will bring forth so many spiritual benefits, faith, moral, religious and culture to the Youth.

+          Ngày 26/10/2012, Giáo phận Thái Bình đã đón nhận và rước Thánh Giá từ Giáo phận Lạng Sơn về Giáo phận Thái Bình. Trong suốt năm, Thánh Giá được rước về 102 giáo xứ của Giáo phận để người trẻ và mọi thành phần Dân Chúa suy gẫm và học hỏi giáo lý Năm Đức Tin; để tái khám phá đức tin và sống đức tin của mình theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI.

From 26th October 2012, Thai Binh Diocese has started the opening Year of Faith with the welcome ceremony of the Holy Cross from Lang Sơn Diocese and brought it throughout all 102 Parishes of the Diocese so that all the Youth as well as the faithful may study, meditate, rediscover and live the faith according to the call of the Holy Father Benedict XVI.

3.         Nội Dung (Main Topic) 

+          Nội dung Đại Hội Giới Trẻ lần thứ XI tại Thái Bình được xoay quanh Chủ đề: “TÔI BIẾT TÔI TIN VÀO AI” (2Tm 1,12), được triển khai cho các bạn trẻ qua các bài nói chuyện của quý Đức Cha. Thêm vào đó là các chương trình văn nghệ, chương trình giáo lý trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

The main Topic of the 11th HYD at Thai Binh Diocese is bout this saying of St. Paul : “ I know whom I believe” (2tm 1,12) . It will be explained to the Young  by the Bishops with performances and Catechism competitions through out all the program.

4.         Mục Đích (Aim)

+          Giới trẻ là tương lai, là chủ thể, là hy vọng của gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận, vì thế mọi người cần ưu tiên đầu tư cho giới trẻ :

Youth is the futur, the owner and hope of the family, of the parishes, sub-parishes, and of the whole Diocese, consequently everybody should as priority invest for the Young :

-             Gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặy ít, không gieo thì không gặt.

To sow much, harvest much, to sow little harvest little, no sow no harvest.

-             Mục đích chính của Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh là đem lại lợi ích thiêng liêng, đức tin, và văn hóa cho người trẻ trong giáo tỉnh Hà Nội.

The main aim of the HYD is to bring forth the spiritual benefits, strong faith and good culture to the Young of the whole Hanoi Archdiocese.

-             Vì thế đại hội chú trọng đến chất lượng, sống và thực hành đức tin trong cuộc sống hơn là những hình thức bên ngoài.

The HYD will therefore concentrate more on the quality of living and practicing the faith than the external perfomances.

-             Để đạt được mục đích trên, ban tổ chức chúng con xin gửi tới quý Đức Tổng Giám Mục Leopoeldo Girelli, Đại diện của Đức Thánh Cha, quý Đức Tổng, qúy Đức Cha, quý cha Đặc trách giới trẻ các giáo phận “Bản dự thảo chương trình tổ chức ĐHGTGT lần thứ XI” nầy. Kính xin quý Đức Tổng, qúy Đức Cha và Quý Cha soi sáng, góp ý cho chúng con, để đại hội thu lượm được nhiều kết quả mỗi năm một tốt hơn.

With this purpose, we send to You, his Excellency Archbishop Leopoldo Girelli, Representative of the Holy Father, his Excellency Archbishop, Bishops, and Priests in charge of HYD, this Preparatory Dociment. Please give us your advices and corrections for the better success of the HYD every year. Thank You very much.

 

PHẦN II – PART II

BAN TỔ CHỨC – ORGANIZERS

BAN TỔ CHỨC      

1.         Trưởng ban (President)   Đ.Ô Jer. Nguyễn Phúc Hạnh        0977762743

Phó 1 (Vice President 1)   Lm Giuse Trần Xuân Chiêu           0913076616

Phó 2 (Vice- President 2)  Lm Đaminh Đặng Văn Cầu           0964841494

Văn phòng BTC (Offices) Tòa Giám Mục Thái Bình   0363831361

Tổng điều hành (G. Director)      Lm Vinc. Ngô Thái Phong  0976132873

2.                     Các cha Đặc trách

Giới trẻ 6 Hạt (Priests in charge of Youth of 6 Dean- Parishes)

Hưng Yên : Cha Jer. Nguyễn văn Sỹ      0903766858

Đông Hưng : Cha Dom. Ng.Văn Thao    0904010263

Kiến Xương : Cha Giuse Đ. Xuân Ngọc 0913369592

Tiền Hải : Cha Giuse Đào Văn Riệp        0909994128

Thái Thuỵ : Cha Dom Trương Văn Thuỵ            0915310970

Thành phố : Cha Dom. Bùi Thế Truyền  0974012394

3.                     Ban tiếp tân (Reception)    Lm. Gioan Chu Văn Yên    0902238827

Lm. Jos. Phạm Thanh Quang, CsSr        0902252012

Lm. Jos. Đỗ Trọng Huy       0902201371

4.                     Ban môi trường (Environment)     Lm. Pet. Trần Duy Điển      0904615613

Lm. Jos. Phạm Công Dũng           0903085272

5.                     Ban  phụng vụ (Liturgy)     Lm. Pet. Nguyễn Đình Tân            01685009777

Lm. Ant. Nguyễn Văn Chuẩn        0972180806

6.                     Ban thánh nhạc (Music)    Lm.  Dom. Trương Văn Thuỵ         0915310970

7.                     Ban trang trí, âm thanh, ánh sáng (Decoration, Speakers, Light)                                          Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy        0912531563

Lm. Jos. Nguyễn Văn Tuyên         0915596977

8.                     Sân khấu      Lm. Aug. Nguyễn Quang Huy       0912531563

Lm Jos.Nguyễn Văn Tuyên           0915596977

9.                     Ban trật tự

(Discipline & Security)        Lm. Jos. Trịnh Tiến Thành 0974999287

Lm. Jer. Nguyễn Văn Đạo 0363516694

10.                   Ban coi xe (Vehicles’ keepers)      Lm. Phêrô Trần Duy Điển 0904615613

11.                   Ban y tế (Medical Aid)         Lm. Giuse Phạm Văn Thiện          0904334653

Lm. Jos. Đào Văn Riệp       0909994128

12.                   Ban Giáo lý (Catechism)    Lm. Đaminh Đặng Văn Cầu          0985257745

13.                   Ban trống kèn (Banda)       Lm. Tôma Đoàn Xuân Thòa          0904566757

14.                   Ban truyền thông (Media)  Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyên     0915596977

15.                   Ban ẩm thực (Food)            Lm. F.x. Ngô Văn Toan       0912021884

Thầy Nguyễn Văn Phi        01648373420

Lm. Mat. Thịnh Hoàng Đình Gia   0918477620

Lm. Jos. Đinh Xuân Ngọc  0913369592

Lm. Dom. Bùi Thế Truyền 0974012394

16.                   Ban văn nghệ (Accademy)            Lm. Jos. Nguyễn Văn Tuyên         0915596977

Lm. Dom.Trương Văn Thuỵ           0915310970

17.                   Ban hoà giải (Confession) Lm. Pet. Nguyễn Đình Tân  016855009777

 

Liên lạc : (Relations)

-           Tổng điều hành (General Director) :

•           Linh mục Vincente Ngô Thái Phong,

•           Điện thoại : 0976132873 – 0363.831361

•           Email:

-  vanphongtgmtb@yahoo.com;

-  gioitregiaophanthaibinh@gmail.com

-           Phụ tá (Vice Director) :

•           Linh mục Gioan Chu Văn Yên,

•           Điện thoại : 0902238827

•           Email. vanphongtgmtb@yahoo.com

 

PHẦN III – PART III 

TRIỂN KHAI CHI TIẾT

APPLICATION IN DETAILS 

Ngày thứ tư : 27/11/2013

Wednesday 27 November 2013 

1.         CHUƠNG TRÌNH THI GIÁO LÝ

PROGRAM OF CATECHISM COMPETITION

(Dành riêng cho Giáo phận Thái Bình -  Nhưng cũng hoan nghênh các Giáo phận khác tham gia, xin đăng ký trước với Ban tổ chức).

(Reserved only for Thai Binh Youth but welcome also those Dioceses who wish to participate – Please register it with the Organizers).

 

-           07g00 : Bạn trẻ giáo phận Thái Bình có mặt +    ghi danh + nhận tài liệu

Arrival of Thai Binh Youth  –

Registration – Receiving documents

-           08g00 : Chương trình I  (Program 1) :

         Khởi động (Starting activities)

         Thi giáo lý (Catechism competition)

         Xen kẽ Văn nghệ  (additional performances)

-           10g00 : Giải lao (Break)

-           10g30 : Cơm trưa (Dinner)

-           11g30 : Chuẩn bị Chương trình II :

Chào đón các đoàn Giáo phận (Program  II : Welcome the Diocesan Groups)

2.         CHƯƠNG TRÌNH II : CHÀO ĐÓN CÁC PHÁI ĐOÀN VỀ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Program II : Welcome the Arrival of Diocesan Groups

-           12g45 : Chương trình chào đón : Program of Welcome

•           Ổn định (At place)

•           Vũ điệu khởi động – Nhóm Linh hoạt viên

(Starting dance – by the Volunteers)

•           Giới thiệu các đoàn đến từ các Giáo phận

(Presentation of the Diocesan Groups)

•           Lời chào đón của BTC

(Welcome Speech of the Organizers)

•           Đại Kèn Trống  (800 nhạc công )

(Performance of the Grand Banda – 800 players)

•           Vũ điệu Tình nguyện viên (1000 bạn trẻ)

(Speical Dance of the Volunteers – 1000 persons)

•           Đơn ca :

(Solist)

•           Múa : xứ Bồng Tiên

(Dance of Bong Tien Parish)

•           Đơn ca :

(Solist)

•           Múa : xứ Võng Phan

(Dance of Vong Phan Parish)

3.         CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Program of Workshop

-           14g00 : Hội thảo (Workshop)

•           Đề tài : Tuổi trẻ và Tình yêu  (30/75’)

Topic : Youth and Love (30’)

•           Thuyết trình viên : Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa,Chủ tịch Uỷ ban Di Dân HĐGM/VN.

(Lecturer : His Excellency Msgr. Joseph Nguyen Chi Linh, Bishop of thanh Hóa, President of Immigration Department of Vietnamese Bishop Conference.

-           14g30 : Câu hỏi và giải đáp (45’)

(Questions and Answers)

-           15g15 : Tiết mục văn nghệ kết thúc

Performance closing the workshop

-           15g30 : Nghỉ giải lao (Break)

-           15g45 : Tập trung – khai mạc đại hội – chào

đón quan khách

Preparation for the Grand Opening of the Event – Welcome the Visitors

 

4.         CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

GRAND OPENING CEREMONY

-           16g00 : Rước Thánh Giá từ Nhà Thờ Chính Toà ra lễ đài

Procession of the Holy Cross from the Cathedral to the stage

•           Đại Kèn Trống

Grand Banda performance

•           Quý Đức Tổng, quý Đức Cha, tiến lên lễ đài; quý Cha, quý khách tiến đến trước lễ đài

His Excellency Archbishops, Bishops, Priests, VIP Guests stepping to the stage.

•           Giới thiệu quý Đức Tổng, quý Đức Cha – quan khách : 5’

Presentation of special Guests (5’)

•           Diễu hành qua lễ đài (Mỗi giáo phận gồm 50 người mặc đồng phục riêng của từng giáo phận)  20’

Parade and Demonstration of the Diocesan Groups – 50 representatives of each Diocese in local solemn uniform.

•           Bài ca chủ đề + và thượng cờ : 5’

Official Hymn of the HYD ent and hoisting the flag (5’)

•           Diễn văn chào mừng : Đc chủ nhà (5’)

Welcome Speech of the Ordinary (5’)

•           Bài chào mừng bằng điệu chèo – múa phụ họa : 200 diễn viên : 7’

Official Welcome hymn of the host with ‘Chèo culture’

•           ĐC Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội đáp từ và tuyên bố khai mạc đại hội : 5’

Words of exhortation and opening speech of his Excellency Archbishop Peter Nguyễn Văn Nhơn, Archbishop of Hanoi.

Kết : Đại Kèn trống – Grand Banda performance – closing the Ceremony

-           17g00 : Liên hoan – các bạn trẻ dùng cơm tại khu vực dành cho từng Giáo Phận

Reception- The Young serve themselves at the reserved area for each Diocese.

-           18g00 : Chuẩn bị Diễn nguyện

Preparation for the Religious Academy.

5.         CHƯƠNG TRÌNH DIỄN NGUYỆN

PROGRAM OF RELIGIOUS ACADEMY

-           18g30 : Khai mạc  – Opening

•           Chủ đề : “Tôi biết tôi tin vào ai”

Topic : “ I know whom I believe”

•           Hoạt cảnh chèo : Cuộc đời Thánh Phaolô (10’)

Live show of Saint Paul’s life in ‘Traditional Cheo of Thai Binh culture’

1.         Biến cố ngã ngựa

The fall event of St. Paul from the horse

•           Tiết mục của các Giáo phận

Items of the Dioceses

-               Thời lượng tối đa 10 phút, một Giáo phận.

The maximum time for every performance of each Diocese is 10 minutes.

-               Thứ tự tiết mục : sắp xếp theo thứ tự ABC.

The order of the performance of each Diocese is listed according to their alphabet.

-                Nếu các tiết mục cùng loại thì sắp xếp lại.

If there is any repitition of the items in the performances of the Dioceses, its order will be replaced.

1.         Bắc Ninh : về quan họ – múa phụ họa

Bac Ninh Diocese : traditional song of Quan họ culture with additional dance

2.         Bùi Chu : múa quạt – nón v.v.

Bui chu Diocese : Dance of traditional fans, hats etc…

3.         Hà nội : múa hiện đại

Hanoi Diocese : Modern dance

4.         Hải phòng : múa hiện đại

Hai Phong Diocese : Modern dance

5.         Hưng Hóa : hát xoan – múa phụ họa

Hưng Hoa Diocese : Traditional of Hat Xoan song with additional dance

6.         Lạng Sơn : múa dân tộc

Lạng Sơn Diocese : local traditional dance

7.         Phát Diệm : hát xẩm – múa phụ họa

Phát Dịêm Diocese : Hat xẩm song with  additional dance.

8.         Thanh Hóa : hát then – múa phụ họa

Thanh Hoa Diocese : Hat Then song with additional dance

9.         Vinh : hò ví dặm – múa phụ họa

Vinh Diocese : folk song Hò with additional dance

Ghi chú : sự sắp đặt các tiết mục trên đây chỉ là gợi ý.

(Notice : The list and title of the above mentioned article is only an suggestion)

6.         CHƯƠNG TRÌNH : CẦU NGUYỆN – CHẦU THÁNH THỂ và SÁM HỐI

PROGRAM OF : Prayer – Eucharist Adoration – Contrition 

1.         Kiệu Thánh Thể (Eucharist Procession ) :

20g45 : Kiệu Thánh Thể (Eucharistic

Procession)

Bài hát 3 : Man-na thần lương (Hymn 3 : Spiritual Manna

•           Tất cả đứng tại chỗ, hướng theo đoàn kiệu Thánh Thể từ sân khấu đến tiền sảnh Nhà Thờ.

(All stand at place, following the Solemn procession of the Holy Eucharist from the stage to the Cathedral)

21g00 : Đặt Mình Thánh Chúa – Chầu chung

(Demonstration of the Holy Eucharist on the Altar – Common Adoration)

Bài hát 4 : Thần lương cao vời (Hymn 4 : Excellent Food)

•           Xông hương (incense offering)

•           Đọc Tin Mừng ( Gospel reading)

•           Suy niệm – Gợi ý sám hối – Chuẩn bị xưng tội (Meditation – Penitence – Confession) (5’)

•           Bài hát 5 : Lắng nghe Lời Chúa (Hymn 5 : Listen tp the Word og God)

•           Cầu cho ĐTC + và GM (Prayer for the Pope and the Ordinary)

Bài hát 6 : Hát ca Thánh thể (Hymn 6 : Eucharistic song )

Phép lành Thánh Thể (Eucharistic Benediction)

21g30 : Phép lành Thánh Thể (Sau phép lành, mọi người thinh lặng)

(Eucharistic Benediction – after Benediction, all keep silent)

•           Kiệu Thánh Thể vào Nhà thờ (Eucharistic procession to the Sanctuary)

Chầu riêng (phụ trách : các Tu sĩ, Chủng sinh, Tu sinh) (Private Adoration – Responsible : Religious + Seminarians + Aspirants)

•           Xưng tội đến 23g30 (Confession to 23h30)

•           Có  100 tòa giải tội trong và ngoài hành lang nhà thờ (There are 100 confession boxes in and outside  the corridor of the Cathedral)

•           Các Cha ngồi tòa từ 21g30 – 23g30 (The Priests are invited to hear confessions from 21h30 to 23h30)

23g30 : Tắt đèn – nghỉ đêm (light off – Sweet night)

Thời biểu ngày 2 : Thứ Năm 28/11/2013

Time Table of the 2nd Day : Thursday 28 November 2013

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH LỄ

MAIN FEASTDAY

DÂNG NGÀY – OFFERING OF THE DAY

Thứ Năm, ngày 28/11/2013

Thursday 28 November 2013

 

-           05g00 : Hiệu dậy – dâng ngày cho Chúa – khởi động

Rising – Offering prayer to God Gymnastics

-           05g30 : Ăn sáng

Breakfast

-           06g00 : Tập trung

Gathering

-           06g30 : Thuyết trình đề tài 2 : Tuổi trẻ và  Đức tin (30’/60’)

Workshop 2 : The Young and Faith (30’/60’)

•           Thuyết trình viên :

(Lecturer : His Excellency Archbishop  Leopoldo Girelli).

-           07g30 : Tiết mục văn nghệ xen kẽ

Performance

-           07g45 : Thuyết trình đề tài 3  : Tuổi trẻ và luân lý (30’/60’)

(Worjshop 3 : The Young and Morality)

•           Thuyết trình viên : Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu (30’)

Lecturer : His Excellency Thomas Vu Đinh Hieu, Bishop of Bùi Chu (30’/60’)

•           Câu hỏi và giải đáp thắc mắc (30’)

(Questions and Answers)

-           08g45 : Giải lao – chuẩn bị Thánh lễ

Break – Preparing for the Solemn Concelebration Mass

-           09g00 : Quý Đức Cha, quý Cha mặc phẩm phục

His Excellencies & Priests’ religious clothing

-           09g15 : Rước đoàn đồng tế

Procession of the Concelebrants

 

THÁNH LỄ ĐẠI TRIỀU

SOLEMN PONTIFICAL MASS

09g15 : Rước đoàn đồng tế – Procession of the Concelebrants

09g30 : Thánh Lễ cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (

Ghi chú : lễ phục trắng – Xin các Đức cha mặc lễ phục Năm Thánh 2010 + Mũ Mitra,

Mass of the Evangelization for the People

1.         Chủ tế : Đức Tgm Leopoldo Girelli .

Main Celebrant : Archbishop Leopoldo Girelli

2.         Giảng lễ : Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng .

Sermon : His Excellency Joseph Vu Van Thien, Bishop of Hai Phong

3.         Huấn dụ cuối lễ : Đức Tgm Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

Exhortation at the end of the Mass : His Excellency Archbishop Peter Nguyen Van Nhơn Archbishop of Hanoi.

4.         Đức Cha chủ nhà cám ơn

Words of gratitude of the Local Ordinary

Dâng lễ  – offering of Mass

+  Mỗi Giáo phận cử 4 em – 2 nam – 2 nữ (ăn mặc       đẹp)

4 persons beautifully dressed – 2 boys and 2 girls of    each Diocese

1.         Giáo phận Thanh Hóa : áo dân tộc

Thanh Hoa Diocese  : dressed in Thanh Hoa traditional culture

- Ý nghĩa : Tuổi trẻ + Tình yêu + Gia đình + Giáo dục con cái

Meaning :Youth + Love + Family +

education of children

- Diễn tả : Hoa + Hương + Trái Tim + Mâm quả

Symbolize : flower + Insence+Heart +Fruits

2.         Giáo phận Thái Bình : áo khẩu + áo tứ thân

Thái Binh Diocese : dressed in Thai Binh traditional culture

- Ý nghĩa : Nhiệm vụ + Cuộc sống + Công danh + Sự nghiệp

Meaning : Responsibility + Life + Prestige + Career

- Diễn tả : Bánh + Rượu + Lúa + Sách vở bút

Symbolize : Bread + Wine + Rice + Books

3.         Giáo phận Vinh : áo dài , khăn đóng truyền thống Việt Nam

Vinh Diocese : dressed in Vietnamese Traditional customs

- Ý nghĩa : Thử thách cám dỗ + Tệ đoan + Thành công + Thất bại

Meaning : Temptation + Vices + Success + Failure

- Diễn tả : Trái cấm quả táo + HIV + Ống chich + Nón cử nhân

Symbolize : Forbidden Apple + HIV + Injection needle + Hat of bachelor

Ca hiệp lễ :  Communion

+ Kèn (banda)

+ Hát Chứng nhân Lời Ngài

(Hymn : Witness of the Word of God)

+ Sao Chúa gọi con (Hymn : Why You call me )

Trao Thánh Giá (Offering of the Cross)

+ Bài hát Chủ đề (Official Hymn of the  HYD)

+ Lễ xong (Mass is ended)

Kết : The End

+Kèn trống : Tiếng nhạc oai hùng

(Grand Banda : Triumph Hymn of the Martyrs of Viet Nam)

 

4.         NGHI THỨC TRAO THÁNH GIÁ – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CEREMONY OF OFFERING THE CROSS

CLOSING CEREMONY OF THE EVENT – HYD

       11g00 : Nghi thức trao Thánh Giá cho Giáo phận Phát Diệm

Ceremony of offering the Holy Cross to Phat Diệm Diocese

•           Kiệu Thánh giá ra giữa lễ đài (trước bàn thờ)

Procession of the Holy Cross to the stage

•           Hát : Thánh giá là niềm vinh dự

Hymn : Glory of the Holy Cross

•           Mời 2 Đức Cha ra trước lễ đài

The 2 related Bishops are invited to stand in front of the stage.

•           Nghi thức hạ cờ Đại Hội : Ceremony of closing the flag

+    Cờ đại hội tiến lên lễ đài

Procession of the flag to the stage

+   Đức Cha Thái Bình phát biểu và trao Thánh giá, cờ đại hội cho Đức cha và phái đoàn giới trẻ Giáo phận Phát Diệm.

Speech of Thái Binh Bishop, then handle the Holy Cross to the Bishop and Youth of Phat Diem Diocese.

+    Đức Cha Phát Diệm  phát biểu và mời mọi người về dự Đại Hội lần thứ XII năm 2014 tại Phát Diệm

Speech of Phát Diệm Bishop and his invitation to the 12th HYD 2014 at Phat Diệm Diocese.

•           11g30 : Phép lành Tòa Thánh

Papal Benediction

•           11g45 : Agape – Liên hoan Hiệp thông Huynh đệ  – Chia tay.

Fraternal and communion farewll Banquet.

 

Ý nghĩa Logo

Đại Hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XI

Meaning of the 11th HYD Logo

 logo

1.         Logo Đại Hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XI được thiết kế trên tổng thể hình tròn: thể hiện sự hoàn hảo, thuần nhất, không có sự phân biệt hoặc phân chia.

The logo of 11th HYD has been designed on the overall view circle : expresses the perfection , the uniqueness without any distinction or separation .

2.         Hình trái tim và cây thánh giá: Nổi bật giữa vòng tròn là hình trái tim và cây thánh giá: thể hiện tình yêu, nhiệt huyết và niềm xác tín của tuổi trẻ vào thập giá Đức Giêsu Kitô để luôn biết sống : Tự nguyện – Sẵn sàng – Hy sinh.

The image of the Heart and the Holy Cross : appear prominently in the circle, express the love, the fervor, and the confidence of the Youth in the Holy Cross of Jesus Christ, longing how to live a life of a Volunteer : Good will, Readiness and Sacrifice .

3.         Chiếc mỏ neo: thể hiện cho niềm tin của người trẻ được bén rễ sâu vào lòng Giáo Hội.

The anchor, representing the faith of the Young is enrooted deeply in the Church.

4.         Hình 10 bạn trẻ: đại diện cho giới trẻ thuộc 10 giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội. Các bạn đang nắm lấy tay nhau để kết thành một trái tim – trái tim hiệp nhất và yêu thương.

The 10 young men : representing the Youth of 10 Dioceses of Ha Noi Archdiocese, holding each other hand in hand in the form of a heart, union and love .

5.         Hình nhà thờ Chính Tòa Thái Bình: Vừa là biểu tượng của Giáo phận Thái Bình, đồng thời cũng là nơi diễn ra sự kiện ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XI.

The Cathedral of Thai Binh Diocese : is the official symbol of Thai Binh Diocese and will be at the same time the place of organizing the 11th HYD.

6.         Bông lúa : đặc trưng riêng của mảnh đất Thái Bình, nơi được biết đến với những cánh đồng lúa trải dài bát ngát bao la. Bông lúa cũng thể hiện sự hứa hẹn một vụ mùa bội thu trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Thái Bình.

The rice ear : the specific characteristic of Thai Binh Province with long and unlimited rice fields, expresses also the hope of a great harvest of Missions of Thai binh Diocese.

7.         Dòng chữ “Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12) bằng cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt là chủ để chính của ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XI.

The quote “I know Whom I believe” (2Tm 1, 12) in both English and Vietnamese language is the Main Topic of the 11th HYD.

8.         Phía bên ngoài cùng là dòng chữ: “Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội Lần thứ XI – Giáo phận Thái Bình năm 2013”: Tên sự kiện và nơi đăng cai tổ chức.

At the outside and around the circle of the Logo is written the title and location of the event “11th Hanoi Archdiocese Youth Day – Thai Binh Diocese 2013”. 

Thành phần tham dự  : Participants

1.         Các Đức Tổng Giám mục và Giám mục

His Excellencies Archbishops and Bishops

2.         Các Linh mục trong và ngoài Giáo phận

All the Priests of the Diocese and Representatives of other 9 Dioceses of the Archdiocese.

3.         Các Tu sĩ

All Religious

4.         Giới trẻ các giáo phận

All the Youth of 10 Dioceses.

 

QUI ĐỊNH CHUNG

CHO CÁC GIÁO PHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

 

GENERAL RULES FOR PARTICIPATED DIOCESES

____________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________

 

1.         Nhiệm vụ các cha đặc trách giới trẻ các giáo phận

(Responsibility of Priests in charge of Youth of Hanoi Archdiocese)

Xin qúy Cha đặc trách Giới trẻ các Giáo phận vui lòng thực hiện các việc sau :

Please complete the following requirements :

1.1.      Đăng ký số chính xác các bạn trẻ tham dự Đại hội về cho văn phòng ban tổ chức trước ngày 15/10/2013.

Register the concrete number of Youth of the Diocese coming for the event with the Organizers before 1st November 2013.

         Cha đặc trách văn phòng Ban tổ chức : Cha Ant. Nguyễn Văn Chuẩn;

Priest in charge of Organizing Office : Father Anthony  Nguyễn Văn Chuẩn

- Đt : 0972180806 – 0363.831361

-Phone number: 0972180806 – 0363.831361

-Email: gioitregiaophanthaibinh@gmail.com

1.2.      Chuẩn bị và tập dợt trước 50 người, mặc đồng phục đẹp, diễu hành qua khán đài đi theo nhịp nhạc “March” diễu hành.

Prepare and practise beforehand for 50 young people, dressed in beautiful uniform to parade through the Stage, following the music of march-rhythm.

1.3.      Mỗi Giáo phận tự lo “bữa ăn trưa ngày 27/11/2013”. Ban tổ chức không thể lo được.

For lunch of 11th Novemeber 2013 : Each Diocese  has to manage for one’s self . The organizers wouldn’t provide it.

1.4.      Mỗi Giáo phận tự lo “khăn quàng cổ” cho đoàn của mình theo màu đã bóc thăm được.

For the shawl (or neck-kerchief) each Diocese manage to have by one’s self and with the proper color that each Diocese has chosen.

1.5.      Tự lo “áo ấm và mền đắp lúc ngủ” – đề phòng có thể trời rét

For the warm dresses and beddings in winter time, each Diocese has to manage by itself

2.         Qui định số thứ tự cho mỗi Giáo phận :

Fixing the list of ordinal number for each Diocese

2.1.      Để thuận lợi cho Ban tổ chức, mỗi Giáo phận đều mang 1 số từ 1 đến 10, xếp theo thứ tự ABC như sau :

For the facilities of the Organizers, each Diocese will have a fixed number from 1 to 10 according to the alphabet order which ha been fiexd as follow:

+ Bắc Ninh    :  number 1

+ Bùi Chu      :  number 2

+ Hà Nội        :  number 3

+ Hải Phòng             :  number 4

+ Hưng Hóa  :  number 5

+ Lạng Sơn   :  number 6

+ Phát Diệm  :  number 7

+ Thanh Hóa            :  number 8

+ Vinh            :  number 9

+ Thái Bình   :  number 10

 

2.2.      Đăng ký mũ + lôgô

Register the hats and logo.

Mỗi tham dự viên được tặng :

Each participant will be gifted:

+ 1 mũ của Đại Hội

One hat of HYD

+ 1 thẻ đeo –  1 Logo – kèm theo chương trình diễn tiến

One tag – one Logo – with the attached program

+ 3 bữa ăn : ăn tối 27, ăn sáng và trưa ngày  28/11/2013

Three free meals (dinner on 27th, breakfast and lunch on November 28th 2013.)

 

2.3.      Số giới trẻ được tham dự : dự kiến 20.000 người

Number of Youth: about 20.000 young people

Do giáo phận chủ nhà đang xây dựng Nhà chung nên mỗi Giáo phận chỉ có thể tham dự khoảng 1000 người . Tuy nhiên nếu Giáo phận nào muốn đi đông hơn xin vui lòng liên hệ với ban tổ chức.

Due to the new construction of the Host Diocese, each Diocese may send about 1000 official participants. However if there is any Diocese who wish to send more participants, please just inform to the Organization Office.

+          Hạn chót để đăng ký :15/10/2013

Dead-line for registration : 1st November 2013

+          Liên hệ với :

Address contact:

         Văn phòng Ban tổ chức : Cha Ant. Nguyễn Văn Chuẩn;

Organization Office: Father Anthony Nguyễn Văn Chuẩn

- Đt : 0972180806 – 0363.831361;

- Phone number: 0972180806 – 0363.831361

-           Email : gioitregiaophanthaibinh@gmail.com

2.4.      Các tiết mục diễn nguyện

Performances of Religious Academy

+          Yêu cầu của tiết mục : đặc sắc + nội dung tôn giáo + hướng về chủ đề năm Đức Tin + mang nét văn hóa đặc trưng của mỗi giáo phận, miền, vùng dân tộc v.v.

Requirement of the performance : tipical + religious content + directly to the topic of the Year of Faith + with particular culture of each Diocese or area etc..

+          Tên tiết mục tham dự :

Name of the performing article

+          Tóm tắt nội dung tiết mục :

Brief summary of the content of the performing article

+          Thời lượng : tối đa 10 phút

Duration: 10 minutes in maximum

+          Gửi tiết mục văn nghệ về cho ban tổ chức trước ngày 01/11/2013

Register all the performing articles with the Organization Office before 1st November 2013.

+          Liên hệ :

Contact address :

         Cha trưởng ban Văn nghệ : Jos. Nguyễn Văn Tuyên;

Priest in charge of performances: Father Joseph Nguyễn Văn Tuyên

Đt : 0915596977;

Phone number: 0915596977

E_mail : giusetuyensg@yahoo.com

3.         Phụng vụ : Liturgy

+          Thánh lễ : Solemn Mass

-           Ý chỉ : Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc

Intention : to pray for the Evangelization of the nations

-           Lễ phục :

Qúy Đức Cha – lễ phục Năm Đức tin

Qúy Cha : Lễ phục trắng

Liturgical vestment :

For  Bishops : Please bring the uniform of the Year of Faith

For Priests : white uniform

+     Phân chia các bài đọc : Readings

-           Bài đọc 1 : Gp Bắc Ninh (nữ + áo dài dân tộc Việt Nam )

First Reading: Bac Ninh Diocese (female : in Vietnamese traditional dress)

-           Bài đọc 2 : Gp Bùi Chu (nam + áo dài + khăn đống )

Second Reading: Bui Chu Diocese (male : in Vietnamese traditional dress)

-           Phúc âm : Linh mục thuộc Gp Hà Nội

Gospel: A Priest of Ha Noi Diocese.

+     Lời nguyện chung : Common Prayers

-           Hưng Hóa : nữ + áo dân tộc

Hung Hoa Diocese: a woman in Ethnic dress

-           Hải Phòng : nam + áo vét + cà vạt

Hai Phong Diocese: a man in veston with cravat

-           Phát Diệm : nữ + áo dài

Phat Diem Diocese: a woman in Ao Dai.

-           Lạng Sơn : nam + áo dân tộc

Lang Son Diocese: a man in Ethnic dress

+     Dâng lễ vật : Offerings

Mỗi Giáo phận 4 em : (2 nam và 2 nữ ăn mặc đẹp)

Each diocese with 4 people (2 men and 2 women – beautifully dressed)

-           Thanh Hóa : áo dân tộc

Thanh Hoa: ethnic dress

-           Thái Bình : áo khẩu + áo tứ thân

Thai Binh: in traditional ‘Tứ thân’ dress

-           Vinh : áo dài khăn đóng truyền thống Việt Nam

Vinh: in traditional dress ‘Ao dài, Khăn đống

4.         Các yêu cầu khác : Other requirements

+    Đeo thẻ ra vào cổng Đại hội – Wearing  the 11th HYD’s  tag.

-           Để đại hội được an toàn và trật tự, mọi thành phần tham dự phải đeo thẻ đại hội.

For the security and discipline of the Event every participant must put on all the time the HYD’s tag

-           Tại các cổng ra vào, đều có kiểm soát viên .

There are always controllers at the gates of the entrance.

-           Chỉ những ai có đeo thẻ mới được ra vào các cổng đại hội

Only those who wear the 11th HYD’s tag are allowed to go through and out .

+          Đi dạo phố đêm hay ngày : By night tour or visiting the city (picnic)

-           Do mục đích chính của các bạn trẻ là đi dự đại hội, nên chương trình và thời gian rất sít sao, không có nhiều giờ cho các bạn trẻ đi dạo phố, hay mua sắm v.v..

Due to the main purpose of the 11th HYD is to participate in the Event, the time-table is therefore very limited and there is no much time for Youth to go out, walking or visiting, and shopping etc..

-           Đề nghị : các đoàn chỉ cho các bạn trẻ đi dạo phố sau khi bế mạc đại hội tức lúc 11g00 ngày 28/11/2013.

-           Proposal : for the city tour or shopping, it would be best to go after the closing of the Event ie. after 11 am of 28th November 2013.

+          Nhận phần ăn – Receiving meals

-           Cha đặc trách + 10 bạn trẻ mỗi Giáo phận đến nhận phần ăn tại đài La Vang bên trái Nhà thờ Chính Toà.

The priest in charge of each Diocese together with his 10 young people, will receive the prepared food-rations at the La Vang Shrine at the left of the Cathedral.

-           Địa điểm ăn của các Giáo phận :  tại khu vực của Giáo phận mình

Place of distributiong food of each Diocese : at the proper area of each diocese

-           Phần ăn : đựng trong hộp và được phân chia cho mỗi Giáo phận với số lượng đã đăng ký.

Food ration : contained in the boxes and will be divided for each Diocese acording the fixed and registered number.

-           Những người không đăng ký : không có phần ăn

Those who are not registered wouldn’t have the ration food !

+          Cửa hàng phục vụ ăn uống + lưu niệm  (Restaurant + Souvenir shops)

-           Để tránh đi ra ngoài phố mua bán ăn uống mất thời gian và trật tự, sẽ có cửa hàng phục vụ ăn uống cho những ai có nhu cầu.

To avoid the disorder and lost of time, there will be restaurants in service of those in needs .

-           Cửa hàng chỉ phục vào những giờ trống, giải lao v.v.

The restaurants will be available only in break, resting time etc…

-           Cụ thể ngày 27/11/2013 từ  (On 27th November 2013)

- 10g00 đến 13g30 (10am to 13.30am)

- 17g00 đến 18g00 (5p.m to 6p.m)

- 21g30 đến 23g00 (9.30pm to 11pm)

-           Ngày 28/11/2013 từ :

On 28th November 2013

- 04g30 đến 06g00 (4.30am to 6am)

- 11g00 đến hết ngày (11am to the end)

+          Địa điểm ngủ nghỉ + ăn uống + tập kết của mỗi Giáo phận :

The place for sleeping – eating – gathering of each Diocese

-           Tất cả các đoàn Giáo phận đều được sắp xếp để ngủ nghỉ tại Nhà mới

All the groups of the 10 Dioceses will be arranged to rest in the New Building

-           Sơ đồ ngủ nghỉ cho các đoàn  Giáo phận :

Scheme of allocation for the Dioceses:

-           Tầng Trệt : Gp Thái Bình ( Ground-floor : for Thai Binh Diocese

-           Tầng 1 : First floor

         1. Bắc Ninh   =  Khu A (Block A)

         2. Bùi Chu     =  Khu B (Block B)

         3. Hà Nội       =  Khu C (Block C)

         4. Hải Phòng =  Khu D (Block D)

-           Tầng 2 : Second floor

         5. Hưng Hóa =  Khu A (Block A)

         6. Lạng Sơn =  Khu A (Block A)

         7. Phát Diệm =  Khu B (Block B)

         8. Thanh Hóa=  Khu C (Block C)

         9. Vinh           =  Khu D (Block D)

+          Trật tự và im lặng về khuya :

Disciplie and order at night:

-           Thời gian vui chơi – giải trí tự do theo Giáo phận hay liên giáo phận :

Relaxing time – recreation – interdiocesan or diocesan encounter :

         Tại sân khấu ngoài trời  (lưu ý không sinh hoạt trên các tầng lầu)

At the grand platform (Not on the floors of the new building)

         Cụ thể từ 21g30 đến 23g00

From 9.30pm to 11pm

-           Âm thanh cho phép :

Sound and Noise permitted

         Vừa phải – tôn trọng các gia đình chung quanh

Moderate – respect the surrounding families

         Từ 23g00 : ngưng mọi chương trình

From 11p.m : stop all the programs

-           Giờ bắt buộc thinh lặng :

Obligatory silence

         Đêm : sau 23g00: Night: after 11pm

         Sáng : trước 5g00: Day: before 5am

+          Nhà vệ sinh – Rest-room

-           Nhà vệ sinh 1 : phía gốc phải cổng Tòa Giám Mục (từ ngoài vào)

Rest-room 1 : at the right-corner of the gate of the Bishop House (from the entrance)

-           Nhà vệ sinh 2 : phía trái cuối khu nhà mới  :

Rest-room 2 : at the left of the back of the New Building, behind the Cathedral .

-           Nhà vệ sinh 3 : Góc phải nhà mới

Rest-room 3 : at the right corner of right of the New Building

+          Nước dùng : Water in use:

-           Nước tắm giặt : Góc phải nhà mới

Washing water : at the right corner of the New Building

-           Nuớc uống : các bình lọc

Potable water : in the bottles

5.         Sẽ gửi kèm (Attached articles )  :

+ Bài hát chủ đề (Hymn song)

+ Tài liệu thi giáo lý (Documents of catechism)

+ Sơ đồ đại hội (General scheme of the Event)

+ Sơ đồ đỗ xe + gửi xe (Map of parkings)

+ Sơ đồ khách sạn (Map of the hotels)

 

 Tm Ban Tổ Chức

(Organization Office) 

Linh mục Tổng Đại Diện

(General vicar)

Jer. Nguyễn Phúc Hạnh

Thông tin khác:
Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót 8.12.2015
GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.sapachurch.org!
log