Thứ hai, 04/12/2023

Danh sách HĐGX Sapa và các BHG - Khóa 2016-2020

Cập nhật lúc 22:33 09/12/2015
Theo chương trình chung của Giáo phận Hưng Hóa về việc bầu cử HĐGX và BHG khóa mới, nhiệm kỳ 2016-2020, giáo xứ Sapa đã tuyển chọn được những người làm đại diện cho các cộng đoàn, để tham gia vào việc điều hành giáo xứ theo danh sách như sau: 
 
DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HĐGX SA PA
KHÓA 2016-2020
 
Stt Tên thánh - Họ tên Giáo họ Chức danh
1 Giuse  Nguyễn Ngọc Thông SaPa CTHĐGX
2 Giuse  Giàng A Kỷ Hầu Thào Phó nội vụ
3 Antôn Nguyễn Thanh Hải SaPa Phó ngoại vụ
4 Giuse Hà Trung Thực Nông Trường Thư ký
5 Luca Trần Mạnh  Tuyên Sa Pa Thủ quỹ
6 Micae Lồ A Máng Hầu Thào Uỷ viên GLĐT
7 Micae Lồ A Giảng Lao Chải Ủy viên Hội đoàn
 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BHG CÁC GIÁO HỌ
KHÓA 2016-2020

 
1.      GIÁO HỌ SA PA
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức danh
1 Giuse  Nguyễn Ngọc Thông CTHĐGX
2 Phêrô Trần Mạnh Hồng Trưởng ban
3 Luca Trần Mạnh  Tuyên Phó nội vụ
4 Antôn Nguyễn Thanh Hải Phó ngoại vụ
5 Giuse Đặng Văn Thắng Ủy viên hội đoàn
6 Laurenxô Nguyễn Tùng Lâm Ủy viên đức tin
7 Giuse Hà Trung Thực Thư ký
8 Maria Trần Thị Tin Ủy viên
9 Giuse Nguyễn Văn Tụng Thủ quỹ
 
 
2.      GIÁO HỌ LAO CHẢI
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức danh
1 Micae Lồ A Sèo Phó nội vụ
2 Micae Lồ A Sinh Phó ngoại vụ
3 Micae Lồ A Gà Thủ quỹ
4 Micae Lồ Seo Phử Ủy viên
5 Micae Lồ A Cha Ủy viên
6 Micae Lồ Cả Túng Trưởng ban
7 Micae Lồ A Cu Thư ký
8 Micae Lồ A Giảng Ủy viên Hội đoàn
9  Micae Lồ Giống Páo Ủy Viên
10 Micae Lồ A Di Ủy Viên
11 Micae Hạng A Cấu Ủy Viên
12 Micae Hạng A Sáng Ủy Viên
 
 
3.      GIÁO HỌ HẦU THÀO
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức danh
1 Giuse  Giảng A Kỷ Trưởng ban
2 Micae Lồ A Máng Phó ngoại vụ
3 Giuse Má A Di Ủy viên giáo lý
4 Giuse Giàng A Sèo Thư ký
5 Giuse Má A Lềnh Phó nội vụ
6 Giuse Lồ A Lềnh Ủy viên bác ái
7 Giuse Má A Lồng Ủy viên hội đoàn
8 Maria Lồ Thị Sinh Thủ quỹ
9 Giuse Giàng A Chư Đại diện khu
10 Giuse Thào A Lềnh Ủy viên
11 Giuse Vàng A Chứ Ủy viên
12 Giuse Chầu A Chu Đại diện khu
13 Giuse Giàng A Vàng Ủy viên
 
 
4.      GIÁO HỌ THÔN LÝ
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức danh
1 Giuse Lý A Giống Trưởng ban
2 Giuse Lý A Cả Thủ quỹ
3 Giuse Giàng A Seng Ủy viên giáo lý
4 Giuse Lý A Phóng Phó ngoại vụ
5 Giuse Lý A Hồ Ủy viên hội đoàn
6 Giuse Lý A Thành Phó nội vụ
7 Giuse Giàng A Ký Thư ký
 
 
5.      GIÁO HỌ BẢN PHÙNG
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức vụ
1 Micae Thào A Sèo Trưởng ban
2 Micae Thào A Seng Phó ngoại vụ
3 Micae Thào A Tếng Phó nội vụ
4 Micae Thào A Sùng Thư Ký
5 Micae  Thào A Chu Thủ Quỹ
 
 
6.      GIÁO HỌ BẢN TÒONG
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức vụ
1 Micae Giàng A Kho Trưởng ban
2 Micae Giàng A Seng Phó ngoại vụ
3 Micae Giàng A Máng Phó nội vụ
4 Micae Giàng A Sú Thư Ký
5 Maria Thào Thị La Thủ Quỹ
 
 
7.      GIÁO HỌ SẢ XÉNG
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức danh
1 Giuse  Thào A Me Trưởng ban
2 Giuse Thào A Kỷ Thư ký
3 Giuse Thào A Thành Phó nội vụ
4 Giuse Thào A Sông Phó ngoại vụ
5 Maria Má Thị Dinh Thủ quỹ

8.      GIÁO HỌ TẢ GIÀNG PHÌN
 
Stt Tên thánh - Họ tên Chức danh
1 Têrêxa Thào Thị Ví Trưởng ban
2 Micae Sùng A Quá Thư ký
3 Micae Thào A Phủng Phó ban
4 Micae Vừ A Chiếu Thủ quỹ
 
 
 
HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ VÀ NGÀY LỄ TUYÊN HỨA CỦA THƯỜNG TRỰC HĐGX VÀ BAN HÀNH GIÁO HỌ SAPA

 
Bầu cử tại giáo họ Hầu Thào
 Bà con giáo dân Lao Chải rất vui vẻ và có trách nhiệm trong việc tuyển chọn những người đại diện cho mình


Ban Thường Trực HĐGX và BHG giáo họ Sapa, thành phần ưu tuyển của cộng đoàn


Tuyên hứa ý thức và sẵn sàng phục vụ 

Giáo xứ Sa Pa
Thông tin khác:
Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót 8.12.2015
GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Nhóm Anh Em Miền Núi (Brothers of Mountainous Area) Mừng Lễ Quan Thầy - Thánh Phanxicô Assisi
Nhóm Anh Em Miền Núi được thành lập dưới sự hướng dẫn và đồng hành của cha xứ Sa Pa, quy tụ những anh em đã từng theo đuổi ơn gọi tu trì, để tăng tình liên đới giữa các anh em, giúp đỡ và cùng nhau thăng tiến về đời sống...
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.sapachurch.org!
log