Thứ hai, 25/09/2023

Danh sách các Giáo hạt trong Giáo phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 16:24 17/09/2012

Giáo phận có 7 giáo hạt:

 

DANH SÁCH GIÁO XỨ TRONG CÁC GIÁO HẠT

Hạt Sơn Tây - Hòa Bình, Sơn La

 1. Giáo Xứ Vĩnh Lộc (5 họ đạo): Phùng Há, Thạch Thất, Hà Nội
 2. Giáo Xứ Dị Nậu (3 họ đạo): Thạch Thất, Hà Nội
 3. Giáo Xứ Trại Ro (6 họ đạo): Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội
 4. Giáo Xứ Hoàng Xá: Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội
 5. Giáo Xứ Phú Nghĩa (11 họ đạo):Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội
 6. Giáo Xứ Sơn Tây (3 họ đạo):5 Lê Lợi, Thị xã. Sơn Tây, Hà Nội
 7. Giáo Xứ Sơn Lộc (10 họ đạo):Trung Sơn Trầm, Thị xã. Sơn Tây, Hà Nội
 8. Giáo Xứ Hòa Bình (11 họ đạo):Thị xã. Hòa Bình, Hòa Bình
 9. Giáo Xứ Mộc Châu:Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
 10. Giáo Xứ Sơn La:Thị xã. Sơn La, Sơn La
 11. Giáo Xứ Tĩnh Lam (10 họ đạo):Ðại Thành, Quốc Oai, Hà Nội
 12. Giáo Xứ Bách Lộc (12 họ đạo):Thị xã. Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội
 13. Giáo Xứ Hạ Hiệp (11 họ đạo):Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội
 14. Giáo Xứ Thanh Mạc:Thanh Ða, Phúc Thọ, Hà Nội
 15. Giáo Xứ Vĩnh Thọ (9 họ đạo):Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
 16. Giáo Xứ Phú Nghĩa-Ba Vì (3 họ đạo):Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
 17. Giáo Xứ Cần Kiệm(3 họ đạo) Cần Kiệm, Thach Thất, Hà Nội

Hạt Tuyên Quang

 1. Giáo Xứ Tuyên Quang (18 họ đạo):Núi Cố, P. Minh Khai, Thị xã. Tuyên Quang, Tuyên Quang
 2. Giáo Xứ Tân Quang (3 họ đạo):Ttr. Bắc Quang, Hà Giang
 3. Giáo Xứ Hà Giang (3 họ đạo):Thị xã. Hà Giang, Hà Giang
 4. Giáo Xứ Hàm Yên:Ttr. Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang
 5. Giáo Xứ Phú Lâm:Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang
 6. Giáo Xứ Trại Cỏ (14 họ đạo):Nghinh Xuyên, Ðoan Hùng, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Vân Du:Vân Du, Ðoan Hùng, Phú Thọ
 8. Giáo Xứ Ðồng Ðam (6 họ đạo):Quế Lâm, Ðoan Hùng, Phú Thọ

Hạt Lào Cai - Lai Châu - Ðiện Biên

 1. Giáo Xứ Sa Pa (7 họ đạo)-Ttr. Sa Pa, Lào Cai
 2. Giáo Xứ Bảo Yên (4 họ đạo)-Ttr. Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai
 3. Giáo Xứ Phố Lu (6 họ đạo)-Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
 4. Giáo Xứ Cốc Lếu (9 họ đạo)-P. Cốc Lếu, Thị xã. Lào Cai, Lào Cai
 5. Giáo Xứ Lai Châu-Thị xã. Lai Châu, Lai Châu
 6. Giáo Xứ Ðiện Biên-Tp. Ðiện Biên, Ðiện Biên
 7. Nhà Thờ Lào Cai-Thị Xã Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hạt Yên Bái

 1. Giáo Xứ Yên Bái (13 họ đạo):P. Hồng Hà, Thị xã. Yên Bái, Yên Bái
 2. Giáo Xứ Giàng La Pán:Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái
 3. Giáo Xứ Phúc Lộc:Phúc Lộc, Trấn Yên, Yên Bái
 4. Giáo Xứ Mậu Ðông:Mậu Ðông, Văn Yên, Yên Bái
 5. Giáo Xứ Yên Hưng:Yên Hưng, Văn Yên, Yên Bái
 6. Giáo Xứ Lang Thíp:Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái
 7. Giáo Xứ Mỹ Hưng:Mỹ Hưng, Trấn Yên, Yên Bái
 8. Giáo Xứ Yên Bình (5 họ đạo):Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái
 9. Giáo Xứ Hán Ða (4 họ đạo):Hán Ðà, Yên Bình, Yên Bái
 10. Giáo Xứ Phình Hồ (16 họ đạo):Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái
 11. Giáo Xứ Vĩnh Quang:Ttr. Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
 12. Giáo Xứ Nghĩa Lộ:Thị xã. Nghĩa Lộ, Yên Bái
 13. Giáo Xứ Ðồng Lú:Nông trường Chè Nghĩa Lộ, Yên Bái
 14. Giáo Xứ Nhân Nghĩa (10 họ đạo):Báo Ðáp, Trấn Yên, Yên Bái
 15. Giáo Xứ Mông Sơn (5 họ đạo):Mông Sơn, Yên Bình, Yên Bái
 16. Giáo Xứ Yên Thế(Lục Yên)(5 họ đạo):Thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái
 17. Giáo Xứ Bảo Ái (5 họ đạo):Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái
 18. Giáo Xứ Yên Thịnh (2 họ đạo):An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái
 19. Giáo Xứ Ðại Phác:Ðại Phác, Văn Yên, Yên Bái
 20. Giáo Xứ Yên Phú (2 họ đạo):Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái
 21. Giáo Xứ Yên Hợp:Yên Hợp, Văn Yên, Yên Bái
 22. Giáo Xứ Xuân Ái (2 họ đạo):Xuân Ái, Văn Yên, Yên Bái
 23. Giáo Xứ Mậu A (7 họ đạo):Ttr. Mậu A, Văn Yên, Yên Bái

Hạt Tây - Nam Phú Thọ

 1. Giáo Xứ Hoàng Xá (2 họ đạo)-Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 2. Giáo Xứ Thủy Trạm (4 họ đạo)-Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
 3. Giáo Xứ Trại Sơn (4 họ đạo)-Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
 4. Giáo Xứ Lương Sơn (3 họ đạo)-Lương Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ
 5. Giáo Xứ Phù Lao (4 họ đạo)-Sơn Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ
 6. Giáo Xứ Xuân Dương (7 họ đạo)-Xuân Dương, Thanh Thủy, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Ðồn Vàng (12 họ đạo)-Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ.

Hạt Tây-Bắc Phú Thọ

 1. Giáo Xứ Yên Tập (5 họ đạo)-Yên Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ
 2. Giáo Xứ Tạ Xá (8 họ đạo)-Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 3. Giáo Xứ Ro Lục (8 họ đạo)-Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ
 4. Giáo Xứ Mộ Xuân (4 họ đạo)-Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ
 5. Giáo Xứ Dư Ba (15 họ đạo)-Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
 6. Giáo Xứ Ngô Xá-Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Phượng Vĩ (3 họ đạo)-Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ
 8. Giáo Xứ Bằng Giã (5 họ đạo)-Bằng Giã, Cẩm Khê, Phú Thọ

Hạt Ðông-Nam Phú Thọ

 1. Giáo Xứ Nỗ Lực (11 họ đạo)-Thụy Vân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
 2. Chuẩn Xứ Việt Trì (2 họ đạo)-Tiên Cát, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
 3. Giáo Xứ Hà Thạch (8 họ đạo)-Hà Thạch, Thị xã. Phú Thọ, Phú Thọ
 4. Giáo Xứ Thạch Sơn (4 họ đạo)-Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ
 5. Giáo Xứ Tiên Kiên (4 họ đạo)-Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
 6. Giáo Xứ Hiền Quan (8 họ đạo)-Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
 7. Giáo Xứ Hưng Hóa (TGM cũ) (3 họ đạo)-Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ
 8. Giáo Xứ Làng Lang (8 họ đạo)-Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
 9. Giáo Xứ Phù Lỗ (3 họ đạo)-Ttr. Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
 10. Giáo Xứ Gia Thành (3 họ đạo)-Gia Thành, Lâm Thao, Phú Thọ
 11. Giáo Xứ Vân Ðồn (9 họ đạo)-Vân Ðồn, Ðoàn Hùng, Phú Thọ
 12. Giáo Xứ Chiêu Ứng (2 họ đạo)-Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ
 13. Giáo Xứ Ðồng Xa (4 họ đạo)-Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ
 14. Giáo Xứ Phi Ðình (3 họ đạo)-Ấm Thượng, Hà Hòa, Phú Thọ
 15. Giáo Xứ Vân Khê (4 họ đạo)-Vân Thê, Thanh Ba, Phú Thọ
 16. Giáo Xứ Trù Mật (8 họ đạo)-Văn Lung, Thị xã. Phú Thọ, Phú Thọ
 17. Giáo Xứ Phú Thọ-Thị xã. Phú Thọ, Phú Thọ
 18. Giáo Xứ Ðức Phong-Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ
 19. Giáo Xứ Bồng Lạng-Hợp Hải, Lâm Thao, Phú Thọ
Thông tin khác:
Đức Thánh Cha mở cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót 8.12.2015
GIỜ LỄ (TIMES OF MASS)
NGÀY THƯỜNG (WEEK-DAYS): 19:00

CHÚA NHẬT (SUNDAY): 09:00; 19:00

Chầu MTC: Thứ Năm trước thánh lễ *
* Adoration of Sacrament: before Mass on Thursday *

Giải tội trước và sau thánh lễ *
* Confessions before and after Mass *
LIÊN KẾT
Tiêu điểm
Lễ Tạ Ơn Của Hai Cha Mới Tại Sapa Ngày 20/8/2023
Cùng với niềm vui của toàn giáo phận Hưng Hoá nhân dịp lễ truyền chức linh mục cho 18 thầy phó tế ngày 17/8/2023 vừa qua, người H’mông công giáo rất tự hào vì có thêm 3 người con trong cộng đồng của mình được tuyển chọn.
Thánh ca & Nhạc công giáo
Tâm sự chiếc áo dòng
Bài thánh ca buồn
Mùa đông năm ấy
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.sapachurch.org!
log